กทม.แชมป์ขอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 74,396 คน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กทม.แชมป์ขอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 74,396 คน

สังคม
26 ก.ค. 60
17:20
2,645
Logo Thai PBS
กทม.แชมป์ขอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 74,396 คน
กระทรวงแรงงานสรุปยอด 3 วันหลังเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานแรงงานต่างด้าว ยอดทะลุ 1.1 แสนคน พบกทม.ครองแชมป์ ขอใช้แรงงานเถื่อนสูงสุด จาก 100 ศูนย์ทั่วประเทศ รวม 74,396 รองลงมา เชียงใหม่ ปทุมธานี โดยกิจการเกษตรและปศุสัตว์ ขอมากที่สุด

วันนี้( 26 ก.ค.2560)นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ศฉต.) กระทรวงแรงงาน รายงานผลการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั่วประเทศ 100 ศูนย์

โดยเป็นศูนย์รับแจ้งใน กทม. 11 ศูนย์ และส่วนภูมิภาค 89 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. ตัว เลขสะสมถึงวันที่ 25 ก.ค. มีนายจ้าง 24,168 ราย แจ้งขอใช้ลูกจ้างต่างด้าว 74,396 คน มาลงทะเบียนที่ศูนย์ฯ 69,655 คน ลงทะเบียนออนไลน์ รวม 4,740 แยกเป็น เมียนมา 46,058 คน กัมพูชา 17,791 คน และลาว 10,520 คน เมื่อจำแนกตามประเภทกิจการ 3 อันดับแรก ได้แก่ เกษตรและปศุสัตว์ 17,238 คน กิจการก่อสร้าง 11,573 คน และจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 7,374 คน โดยศูนย์รับแจ้งฯ ที่มีการยื่นขอจ้างคนต่างด้าวมากที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่ กทม. 17,989 คน เชียงใหม่ 3,661 คน ปทุมธานี 3,554 คน นครปฐม 3,333 คน และราชบุรี 2,516 คน

 

 

นายอนันต์ชัย กล่าวว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้จะรับแจ้งสำหรับแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ทำงานกับนายจ้างอยู่แล้วแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ หรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน จนถึง 7 ส.ค. ส่วนกรณีที่แรงงานต่างด้าวประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้างหรือเพิ่มท้องที่ สถานที่ทำงาน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวในปัจจุบัน ไม่ต้องมาที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว

ซึ่งพบว่า ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. - 25 ก.ค. มีนายจ้าง สถานประกอบ การมาใช้บริการ 658,589 ราย แยกเป็นขอโควตา 393,113 ราย ขอใบอนุญาตทำงาน 96,401 ราย ขอต่อใบอนุญาตทำงาน 13,536 ราย ขอเปลี่ยนนายจ้าง 51,111 ราย ขอเพิ่มท้องที่การทำงาน 29,241 ราย แจ้งออกจากงาน 54,981 ราย และขอหนังสือรับรองออกนอกพื้นที่ 20,206 ราย นอกจากนี้ ยังพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศต้นทางแล้ว 34,056 ราย

เวลา 16.00 น. ศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในกระทรวงแรงงาน ได้สรุปยอดลงทะเบียนนายจ้างแจ้งใช้ต่างด้าว 100 ศูนย์ทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ก.ค. ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. มีนายจ้างเดินทางเข้ามายื่นที่ศูนย์ฯ 13,133 ราย แจ้งขอใช้ต่างด้าว 34,456 คน รวม 3 วัน 24 - 26 ก.ค. มีนายจ้าง 34,456 ราย ขอใช้ต่างด้าว 109,298 คน และมีนายจ้าง 4,166 ราย ยื่นผ่านออนไลน์ทาง www.doe.go.th ขอใช้ต่างด้าวรวม 6,884 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เปิดขั้นตอนหลังครบ 15 วันรับขึ้นทะเบียนแรงงาน

นายจ้างเช็คด่วน 11 ศูนย์รับแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกทม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง