คพ.ประเมินมลพิษจากบ่อขยะ-น้ำเสีย 7 พื้นที่อีสานน้ำท่วมพัง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คพ.ประเมินมลพิษจากบ่อขยะ-น้ำเสีย 7 พื้นที่อีสานน้ำท่วมพัง

สิ่งแวดล้อม
3 ส.ค. 60
15:56
2,829
Logo Thai PBS
คพ.ประเมินมลพิษจากบ่อขยะ-น้ำเสีย 7 พื้นที่อีสานน้ำท่วมพัง
กรมควบคุมมลพิษ สำรวจ 20 จังหวัดน้ำท่วมจากพายุเซินกา มีบ่อฝังกลบขยะขนาดใหญ่ และบ่อบำบัดน้ำเสียรวมทั้ง หมด 7 แห่งเสียหายจากน้ำท่วม เตรียมเข้าฟื้นฟู และประเมินการรั่วไหลของมลพิษ จากสถานที่กำจัดขยะ นำร่องจ.สกลนคร นครพนม นครราชสีมา

วันนี้ (3 ส.ค.2560) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ. บอกว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จ.สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ และอีกหลายจังหวัดจากอิทพธิพลของพายุเซินกา ทางคพ. ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ติดตามข้อมูลสถานที่กำจัดขยะและระบบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ 20 จังหวัด ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม พบว่ามีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ได้รับผลกระทบ 4 แห่งจาก 45 แห่ง

 

 

โดยสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร ขนาดพื้นที่ 163 ไร่ ปริมาณขยะ 70 ตันต่อวัน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต.พังโคน จ.สกลนคร ขนาดพื้นที่ 163 ไร่ ปริมาณขยะ 70 ตันต่อวัน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม ขนาดพื้นที่ 77 ไร่ ปริมาณขยะ 47 ตันต่อวัน และสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านดุง จ.อุดรธานี ขนาดพื้นที่ 16 ไร่ ปริมาณขยะ 22 ตันต่อวัน เบื้องต้นมีการจัดเตรียมแผนทำความสะอาดในช่วงน้ำลด การประมินความเสียหายของสถานที่กำจัดขยะ

 

 

นายจตุพร บอกว่า ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับผลกระทบมี 3 แห่ง ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาล ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร และระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นระบบแบบบ่อผึ่ง ไม่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์มาก จึงทำให้เกิดความเสียหายไม่มาก จะมีเฉพาะในส่วนของสถานีสูบน้ำเสีย ซึ่งจะมีระบบไฟฟ้าที่จะได้รับความเสียหาย จึงต้องสำรวจและประเมินความเสียหายเบื้องต้น

เมื่อน้ำลดลงต้องสำรวจความเสียหาย เร่งการระบายน้ำท่วมขังจากชุมชน ประมาณการในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร คันบ่อ และขุดลอกท่อรวบรวมน้ำเสีย รวมถึงจัดทำรายละเอียดเสนอของบประมาณ ซึ่งอาจเป็นงบกลางฉุกเฉิน เพื่อเร่งซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว