ยูเอ็นเชิดชู "ศาสตร์พระราชา"ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่พิมพ์เขียวพัฒนาโลก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ยูเอ็นเชิดชู "ศาสตร์พระราชา"ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่พิมพ์เขียวพัฒนาโลก

สังคม
26 ก.ย. 60
14:57
35,327
Logo Thai PBS
ยูเอ็นเชิดชู "ศาสตร์พระราชา"ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่พิมพ์เขียวพัฒนาโลก
ยูเนสโก ยกย่องในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้นำด้านสันติภาพ และทรงเป็นแบบอย่างในการผลักดันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขณะนี้ยูเอ็น ได้นำไปบรรจุในแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชาติสมาชิกนำไปปฏิบัติภายในปี 2573

วันนี้ (26 ก.ย.2560) นางอิริน่า โบโคว่า ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒน ธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เป็นประธานในการขึ้นกล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกับสมาชิกยูเนสโกเนื่องในการประชุมวันสันติภาพโลกนานาชาติ 2017 จัดโดยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ที่สำนักงานใหญ่องค์การยเนสโก กรุงปารีส และสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก

นางอิริน่า บอกตอนหนึ่งว่า รู้สึกประทับใจมาก เมื่อสัปดาห์ก่อนที่ได้ฟัง นายดอน ปรมัตวินัย รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศ กล่าวในเวทีการประชุมสหประชาชาติ โดยกล่าวเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ยึดหลักการประชาชนเป็นศูนย์กลาง และถือแง่คิดที่ทางยูเอ็น ได้นำมาใช้เป็นพิมพ์เขียว ที่จะผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแผน SDGs ของสหประชาชาติ ซึ่งมีแผนดำเนินการ 17 ด้าน

ขณะที่ตัวแทนประธานกลุ่มจี 77  จากประเทศเอกวาดอร์ กล่าวว่า คำสอนในหลวงรัชกาลที่ 9 คือหลักคำสอนถึงสันติภาพ ที่ควรน้อมนำกันไปปฏิบัติในระดับโลก โดยเฉพาะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พระราชกรณียกิจของในหลวง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีความลึกซึ้ง

ขณะที่ตัวแทนจาก กลุ่มเอเชียแปซิฟิก ยังตอกย้ำว่า การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9ทรงเน้นหลักการสันติภาพ หลักการยั่งยืนในการเป็นหน่อที่นำไปสู่สันติภาพในระดับนานาชาติ

 

"ยูเอ็น"บรรจุศาสตร์พระราชาพัฒนาโลก 15 ปี 

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม บอกว่า ที่ผ่านมานานาประเทศชื่นชมในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะพระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์เอง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และทรงทำผ่านโครงการพัฒนา โครงการพระราชกรณียกิจ

ทำให้พระองค์เคยได้รับรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP ในปี 2549 ซึ่ง นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ เดินทางมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ขณะนี้ ทางยูเนสโก จะอัญเชิญแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 บรรจุภายใต้แผนการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น โดยจะให้ชาติสมาชิกทำการบ้านในการกำหนดแนวทางมาตรการ ไปทำแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศตัวเอง ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายภายใน 15 ปีข้างหน้า หรือ พ.ศ.2573 นำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยูเนสโกถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 

วันนี้ ยูเนสโกจัดพิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 9 ที่ปารีส

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง