"พล.อ.ฉัตรชัย" เตรียมเชิญเจ้าของแพปลาทั่วประเทศหารือปัญหาประมงผิดกฎหมาย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"พล.อ.ฉัตรชัย" เตรียมเชิญเจ้าของแพปลาทั่วประเทศหารือปัญหาประมงผิดกฎหมาย

สิ่งแวดล้อม
17 ต.ค. 60
16:47
334
Logo Thai PBS
"พล.อ.ฉัตรชัย" เตรียมเชิญเจ้าของแพปลาทั่วประเทศหารือปัญหาประมงผิดกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย เตรียมเชิญเจ้าของแพปลาทั่วประเทศมาประชุมรับทราบกติกาใหม่เรื่องการตรวจสอบย้อนกลับในวันที่ 18 ต.ค.นี้ ยืนยันไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช หากดำเนินการแล้วกระทบต่อเกษตรกร

วันนี้ (17 ต.ค.2560) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ว่า ได้ดำเนินหลักๆ 6 ประเด็นหลัก คือการจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการประมง การควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลำดับรอง การจัดทำแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ตรวจเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับที่วางระบบชัดเจน ในส่วนการปฏิบัติสำหรับชาวประมงและแพปลา ต้องสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นได้สั่งการให้เชิญเจ้าของแพปลาทั่วประเทศร่วมประชุมรับทราบกติกาใหม่เรื่องการตรวจสอบย้อนกลับในวันพุธที่ 18 ตุลาคมนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีเนื้อหาส่วนหนึ่งของร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ที่ห้ามมิให้เก็บเมล็ดพันธุ์ต่อ ทำให้มีผู้ออกมาร้องคัดค้านว่า เป็นการทำหน้าที่ตามปกติของกรมวิชาการที่มีอยู่นานแล้ว ในการปรับปรุงให้ทันสมัย โดยเรื่องนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ แต่ไม่เห็นด้วย หากดำเนินการแล้วกระทบต่อเกษตรกรและไม่เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งได้สั่งการไปแล้ว

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ที่ประชุมในวันนี้ไม่มีการหารือเกี่ยวกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.น้ำ พร้อมระบุไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับกรณีปลัดกระทรวงฯ สั่งย้ายเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โดยเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงฯ แต่การดำเนินการของกรมชลประทานในปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง