ประชาชนเข้ากราบ "พระบรมราชสรีรางคาร" ในหลวงรัชกาลที่ 9 วัดบวรฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ประชาชนเข้ากราบ "พระบรมราชสรีรางคาร" ในหลวงรัชกาลที่ 9 วัดบวรฯ

สังคม
30 ต.ค. 60
19:54
857
Logo Thai PBS
ประชาชนเข้ากราบ "พระบรมราชสรีรางคาร" ในหลวงรัชกาลที่ 9 วัดบวรฯ
ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ขณะที่ วัดราชบพิธฯ ยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้าไปสักการะภายในพระอุโบสถ แต่นำพระบรมสาทิสลักษณ์มาไว้ให้สักการะหน้าพระอุโบสถแทน

วันนี้ (30 ต.ค.) เป็นวันแรกที่วัดบวรนิเวศวิหารเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในพระอุโบสถ ตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางเข้ามาสักการะ โดยนำดอกไม้และพวงมาลัยมากราบสักการะพระพุทธชินสีห์ พระประธานภายในพระอุโบสถ และสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระครูปวิตรโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยว่า ทางวัดจะเปิดพระอุโบสถให้เข้ากราบสักการะพระพุทธชินสีห์ และสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น.และจะมีการทำวัตรเช้าและเย็นทุกวัน โดยในช่วงเวลา 20.00 น. จะสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมในพิธีได้

สำหรับประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมราชสรีรางคารจะได้รับพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งเป็นพระอิริยาบท ขณะกำลังทรงกราบทูลลา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ก่อนที่จะเสด็จแปรพระราชฐาน หรือไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างประเทศทุกครั้ง ไว้แจกให้กับประชาชน

จริยา นุตจรัส หนึ่งในประชาชนที่มาสักการะ บอกว่า ปกติจะเข้ามาที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นประจำ และครั้งนี้ก็ตั้งใจเข้ามากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร และยังคงระลึกถึงพระองค์เสมอ

ส่วนที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แม้จะยังไม่เปิดให้เข้าไปสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในพระอุโบสถ แต่ก็ได้เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ มาประดิษฐานอยู่หน้าพระอุโบสถ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะด้านหน้าแทน โดยมีประชาชนนำพวงมาลัยทยอยเดินทางสักการะอยู่ตลอดทั้งวัน

เช่นเดียวกับข้าราชการครูจากโรงเรียนราชินีบน ที่ตั้งใจมาสักการะพระบรมราชสรีรางคาร และแม้ว่าจะได้สักการะเพียงด้านหน้าพระอุโบสถ ก็ถือว่าได้ใกล้ชิดมาแล้ว และพร้อมที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับภายใต้พุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส พระประธานภายในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสถานที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ และเป็นวัดประจำรัชกาล ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ส่วนที่วัดบวรนิเวศวิหาร รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากพระองค์ทรงออกผนวช เมื่อปี 2499 และวัดนี้มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ในหลายด้าน จึงนำพระบรมราชสรีรางคาร มาบรรจุอยู่ใต้ฐานพระพุทธชินสีห์ พระประธานภายในพระอุโบสถ

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง