เชิญชวนร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและรำลึกถึง ในหลวง รัชกาลที่ 9 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เชิญชวนร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและรำลึกถึง ในหลวง รัชกาลที่ 9

สังคม
7 พ.ย. 60
12:08
534
Logo Thai PBS
เชิญชวนร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและรำลึกถึง ในหลวง รัชกาลที่ 9
สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั่วทุกมุมโลก ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับรู้ด้วยพระราชหฤทัยมาโดยตลอด นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ว่าประชาชนได้ร่วมแสดงพลังความรักอันประเสริฐ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในด้านต่างๆ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประมวลภาพเหตุการณ์บันทึกแห่งความทรงจำ โดยสามารถส่งได้ทั้งทางเว็บไซต์และทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั่วทุกมุมโลก ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในมุมมองต่างๆ รวมถึงภาพการทำกิจกรรมจิตอาสาของประชาชนจิตอาสาในทุกกิจกรรมที่ได้บันทึกภาพไว้ นับแต่วันเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยจัดส่งภาพได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

สามารถติดตามรายละเอียดและส่งภาพทางเว็บไซต์ photokingrama9.ohm.go.th ส่วนทางไปรษณีย์ ส่งได้ที่ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน ฝ่ายทะเบียนกองกลาง อาคาร 601 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และกองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สำนักพระราชวัง ถนนหน้าพระลาน

ขณะที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้เชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเหตุการณ์ โดยสามารถจัดส่งภาพที่มีขนาดมากกว่า 1 MB นามสกุล TIFF หรือ JPEG บันทึกลงในแผ่นซีดี พร้อมจัดส่งรายละเอียดข้อมูล ชื่อ นามสกุล ของผู้บันทึกภาพ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อภาพ วันเดือนปี สถานที่ที่ปรากฏในภาพ มายังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นอกจากนี้ ยังสามารถส่งบทความ แสดงความรัก ความอาลัย เพื่อเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย และจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ โดยส่งผ่านแอพพลิเคชัน Facebook : Article Nat, แอพพลิเคชัน Line : article.nat และ E-mail : articlenat@gmail.com ส่วนทางไปรษณีย์ ส่งไปยังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ถนนสามเสน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง