"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงแนะรัฐมนตรีใหม่ใช้ปัญญาแก้ปัญหา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงแนะรัฐมนตรีใหม่ใช้ปัญญาแก้ปัญหา

การเมือง
1 ธ.ค. 60
11:36
811
Logo Thai PBS
"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงแนะรัฐมนตรีใหม่ใช้ปัญญาแก้ปัญหา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ และทรงรับสั่ง อยากให้คณะรัฐมนตรี ดูแลเรื่องความมั่นคงในทุกมิติ และทรงพระราชทานคำแนะนำว่า "ต้องใช้สติปัญญา ดูแลปัญหาประชาชน"

วานนี้(30 พ.ย.2560) เวลา 17.41 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะรัฐมนตรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จำนวน 18 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่

ในการนี้ทรงมีพระราชดำรัส อำนวยพรให้มีกำลังใจ กำลังกายและกำลังปัญญา ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ พร้อมทรงแนะนำให้ใช้ปัญญา พร้อมกำลังใจและความมุ่งมั่นที่ดี แก้ไขข้อขัดข้อง ข้อบกพร่อง และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ขับเคลื่อน ดูแลปกป้อง คุ้มครองประเทศชาติ แผ่นดินของเรา

การทำงานแน่นอน ต้องเจอปัญหา ข้อขัดข้อง ปัญหาต่างๆและเกิดข้อบกพร่อง และข้อผิดพลาดตลอด อันนี้เป็นมาตามประวัติศาสตร์ แต่หากใช้ปัญญา และใช้กำลังใจ พร้อมความมุ่นมั่นที่ดี ก็จะรู้จักแก้ไขข้อขัดข้อง ข้อบกพร่อง และอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะความสุขส่วนร่วม ภาพรวมตลอดจนความมั่นคงของประเทศชาติ เป็นสิ่งสำคัญของประเทศไทย

หลังการถวายสัตย์ปฏิญาณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงิน จำนวน 10,318,000 บาท เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียน และครอบครัวของผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้ของโรงเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน และเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 52 แห่ง และพระราชทานทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่บุตร หรือผู้อยู่ในความอุปการะของครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 11 คน จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี


และวานนี้เวลา 18 .03น. พล.อ.ประยุทธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยจำนวน 9 แห่ง เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงาน และเพื่อประโยชน์ในทางราชการตลอดไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง