7 โรคต้องเฝ้าระวังปี 2561 " ไข้หวัดใหญ่" มาแรง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

7 โรคต้องเฝ้าระวังปี 2561 " ไข้หวัดใหญ่" มาแรง

สังคม
22 ธ.ค. 60
16:45
2,517
Logo Thai PBS
7  โรคต้องเฝ้าระวังปี 2561 " ไข้หวัดใหญ่" มาแรง
กรมควบคุมโรค สรุป 7 โรคเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2561 โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงถึง 2.2 แสนคน รองลงมาไข้เลือดออก กทม.-ปริมณฑลพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ยังมีโรคมือ เท้า ปาก โรคตาแดง โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้ฉี่หนู และโรคเมลิออยโดสิส

วันนี้ (22 ธ.ค.2560) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการพยา กรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ พ.ศ.2561 ซึ่งได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่างๆ ที่ผ่านมา คาดว่ามี 7 โรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ 1.โรคไข้เลือดออก จากข้อมูลในปี 2560 พบผู้ป่วย 50,033 คนสียชีวิต 59 คนโดยตั้งแต่เดือนมิ.ย.เป็นต้นมา พบโรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง จนถึงเดือนก.ย.นี้ คาดว่าปี 2561จะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตลอดทั้งปีประมาณ 50,000 คน หรือเฉลี่ยผู้ป่วย 4,500–9,000 คนต่อเดือน ส่วนพื้นที่เสี่ยง โดยวิเคราะห์จากพื้นที่ที่ระบาดซ้ำซากใน 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าจะมีพื้นที่เสี่ยง 35 จังหวัดทั่วประเทศ  

2.โรคไข้หวัดใหญ่ จากข้อมูลในปี 2560 พบผู้ป่วย 189,870 คน เสียชีวิต 54 คน คาดว่าปี 2561 จะมีผู้ป่วย 220,000 ราย โดยจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูฝนช่วง มิ.ย.-ต.ค. ประมาณ 13,000-48,000 คนต่อเดือน ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงสูงมี 23 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดขนาดใหญ่ และจังหวัดที่มีการเคลื่อนย้ายประชากรสูง 

3.โรคมือ เท้า ปาก จากข้อมูลในปี 2560 พบผู้ป่วย 68,084 คน เสียชีวิต 3 คน คาดปี 2561 คาดจะมีผู้ป่วย 94,000 คน โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ย. อาจมีผู้ป่วย 8,000–23,000 คนต่อเดือน 

4.โรคตาแดง จากข้อมูลในปี 2560 พบผู้ป่วย 105,415 คนไม่มีผู้เสียชีวิต คาดปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 146,000 คนโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ย. อาจมีผู้ป่วย 8,000–35,000 คนต่อเดือน 

 

"ภาคเหนือ"รับมือโรคทางเดินหายใจจากหมอกควัน

5.โรคอาหารเป็นพิษ จากข้อมูลในปี 2560 พบผู้ป่วย 101,000 คน เสียชีวิต 3 คนจาก จ.มหาสาร คาม  การพยากรณ์โรคปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วย  100,000 คน โดยเฉพาะในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค. อาจมีผู้ป่วย 9,000–11,000 คนต่อเดือน

6.โรคไข้ฉี่หนู จากข้อมูลในปี 2560 พบผู้ป่วย 3,257 คน เสียชีวิต 59 คนโดยพบว่าภาคใต้จะมีจำนวนผู้ป่วยสูงในช่วงเดือน พ.ย. ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจำนวนผู้ป่วยสูงในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ย. คาดว่าปี 2561 จะมีผู้ป่วยประมาณ 5,000 คน 

7.โรคเมลิออยโดสิส จากข้อมูลในปี 2560 พบผู้ป่วย 3,140 คน เสียชีวิต 68 คนพบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูฝนของทุกปี  คาดว่าปี 2561 จะมีผู้ป่วยประมาณ 3,000 คน โดยในช่วงฤดูฝนอาจมีผู้ป่วยประมาณ 200-300 คนต่อเดือน โรคนี้ติดต่อจากการสัมผัสดินหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ เชื้อเข้าทางบาดแผล การสำลักหรือกลืนน้ำ หรือหายใจเอาละอองฝุ่นของดินที่มีเชื้อปนเปื้อน 

นอกจากนี้การพยากรณ์โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ มี 2 เรื่อง ดังนี้การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดบพบว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จำนวนผู้บาดเจ็บทุกกรณี 28,504 คน และเสียชีวิต 553 คน (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข) และการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจในช่วงปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะในเดือนม.ค.-เม.ย.ของทุกปีที่เป็นช่วงอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำ มีหมอกควันหนาขึ้น คาดว่าอาจจะมีผู้ป่วย 56,000- 90,000 คน  

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง