นายกฯยันไม่ได้หารือโครงการแก่งเสือเต้น เล็งขยายอ่างเก็บน้ำ-แก้มลิง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นายกฯยันไม่ได้หารือโครงการแก่งเสือเต้น เล็งขยายอ่างเก็บน้ำ-แก้มลิง

การเมือง
26 ธ.ค. 60
14:17
231
Logo Thai PBS
นายกฯยันไม่ได้หารือโครงการแก่งเสือเต้น เล็งขยายอ่างเก็บน้ำ-แก้มลิง
ครม. สัญจร จ.สุโขทัย มีมติเห็นชอบมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนา ในจังหวัดท่องเที่ยวรอง รวมถึงการท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลก 3 เมือง พร้อมอนุมัติงบประมาณในการจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมกว่า 1,900 ล้านบาท

วันนี้ (26 ธ.ค.2560) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า หากไม่สามารถดำเนินโครงการแก่งเสือเต้นได้ เบื้องต้นอาจเป็นการขยายอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่และการทำแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนข้อเสนอการบริหารจัดการจากทุกภาคส่วนยืนยันว่ารัฐบาลได้ดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอด

ที่ประชุม ครม.ยังได้อนุมัติงบประมาณ 1,900 ล้านบาท แก้ปัญหาท่วมน้ำแล้งในลุ่มน้ำยม จากที่ของบประมาณไปทั้งสิ้น 6,500 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการขยายพื้นที่รับน้ำหลากบางระกำโมเดล 550 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปัจจุบัน 400 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

"แก่งเสือเต้น ไม่ได้มีการพูดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่เราทำวันนี้ คือ การขยายปริมาณการกักเก็บน้ำ ในพื้นที่ลุ่มต่ำ และการเตรียมพื้นที่แก้มลิงเตรียมรับน้ำนอง ซึ่งที่ผ่านมาจากการทำโครงการบางระกำโมเดล ก็แก้ปัญหาในพื้นที่ได้มาก" นายก ระบุ 

 

โครงการคลองชักน้ำทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาและประตูระบายน้ำท่านางงาม เพื่อตัดยอดน้ำก่อนเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรองเป็นค่าที่พัก ค่าเดินทาง วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยจะใช้ในปีภาษี 2561 โดยเริ่มดำเนินการ 55 จังหวัดนำร่องและเห็นชอบมาตรการของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

เช่น ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ ธ.ก.ส คืนดอกเบี้ยร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ที่มีเงินต้นไม่เกิน 300,000 บาท ณ วันที่ 30 พ.ย 60 ให้สหกรณ์การเกษตร นำผลิตภัณฑ์ "คุณภาพดี ราคาถูก มาจำหน่ายให้กับประชาชน และ 3 การแจกพันธุ์พืช และสัตว์ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร

ที่ประชุมยังเห็นชอบ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม เสนอแผนงานและโครงการเร่งด่วน ในการผลักดันการท่องเที่ยวในพื้นที่ มรดกโลก 3 เมือง คือ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร จำนวน 4 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี คือตั้งแต่ปี 2561-2564 งบประมาณรวม 1,115 ล้านบาท โดยเป็นการใช้งบประมาณปกติ โดยครอบคลุม ทั้งการปรับปรุงเส้นทางการจราจร และการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างเมือง ,การพัฒนาสินค้าและบริการ ,การสืบค้นแหล่งโบราณสถานและโบราณคดีแห่งใหม่ คาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 10

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง