ม.รามฯ จ่อฟ้อง สกอ. กล่าวหาหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

สังคม
17 ม.ค. 61
16:18
17,789
Logo Thai PBS
ม.รามฯ จ่อฟ้อง สกอ. กล่าวหาหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงแถลงตอบโต้ สกอ.ย่ำยีจิตใจ เตรียมฟ้องกลับ หลังขึ้นเว็บประกาศ 40 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน ย้ำชัดข้อมูลเก่าปี 2558-2559 เหตุอาจารย์ประจำหลักสูตรมีไม่ครบ 5 คน แต่ปรับเพิ่มครบตามจำนวนแล้ว

วันนี้ (17 ม.ค.2561) เวลา 14.00 น. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมผู้บริหาร แถลงชี้แแจงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 182 หลักสูตร จากทั้งหมด 9,099 หลักสูตร ซึ่งระบุว่า เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงถึง 40 หลักสูตรนั้น

 

 

ผศ.วุฒิศักดิ์ เปิดเผยว่า ข้อมูลที่ สกอ.เปิดเผยนั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทำให้มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เพราะจำนวนหลักสูตรที่กล่าวถึงเป็นข้อมูลเก่าที่มหาวิทยาลัยปิดหลักสูตรเองไปแล้ว 23 หลักสูตร หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดรับนักศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรที่งดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 6 หลักสูตร และปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 หลักสูตร ส่วนหลักสูตรที่เหลือได้ดำเนินการปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ และส่ง สกอ.รับทราบแล้ว

 สำหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะมีอาจารย์บางท่านเกษียณอายุราชการและลาศึกษาต่อ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดรับอาจารย์ประจำหลักสูตรมาทดแทนแล้ว

 "ขอฝาก สกอ.ถึงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนควรใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ และตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาในภาพรวมอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ และมติสภามหาวิทยาลัยเมื่อเช้านี้ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทางกฎหมายกับ สกอ.ต่อไป เพราะสร้างความเสียหายและย่ำยีจิตใจให้กับบุคลากรและนักศึกษาอย่างมาก" ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าว

 สำหรับหลักสูตรทั้ง 40 หลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดเองไปแล้ว 23 หลักสูตร มี 6 หลักสูตร งดรับนักศึกษา และอีก 11 หลักสูตร ได้เพิ่มจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ครบแล้ว และทาง สกอ.รับรองไปเรียบร้อยแล้ว จึงไม่เข้าใจเหตุใดที่ สกอ.ขึ้นเว็บไซต์โดยไม่ชี้แจง หรือสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

ด้าน รศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวชี้แจงกรณีหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ของ สกอ.ว่า เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา อาจารย์ประจำภาควิชาเกษียณ 1 คน ทำให้มีอาจารย์ไม่ครบตามเกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 คนต่อนักศึกษา 10 คน ทำให้ถูกประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ปัจจุบันได้สรรหาอาจารย์มาทดแทนแล้ว ยืนยันเรื่องนี้ไม่กระทบนักศึกษา ส่วนอีก 2 หลักสูตร คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรวิทยาศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันได้ปิดหลักสูตรและปิดรับนักศึกษา ก่อนการประกาศของ สกอ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง