กสทช. สั่ง "วอยซ์ ทีวี" ระงับรายการ Tonight Thailand 15 วัน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กสทช. สั่ง "วอยซ์ ทีวี" ระงับรายการ Tonight Thailand 15 วัน

สังคม
20 มี.ค. 61
14:07
3,780
Logo Thai PBS
กสทช. สั่ง "วอยซ์ ทีวี"  ระงับรายการ Tonight Thailand 15 วัน
กสทช. สั่งระงับการออกอากาศ รายการ Tonight Thailand ทาง Voice TV เป็นเวลา 15 วัน (20 มี.ค.- 3 เม.ย.61) เหตุนำเสนอส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความแตกแยกในราชอาณาจักร

วันนี้ (20 มี.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทวิตเตอร์ Voice Online โพสต์ข้อความเวลาประมาณ 12.00 น.ว่า กสทช.สั่งปิดรายการ Tonight Thailand 15 วัน อ้างการนำเสนอส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความแตกแยกในราชอาณาจักร ด้านผู้บริหาร Voice TV เตรียมร้องศาลปกครอง ขอคุ้มครองชั่วคราว

 ขณะที่เดียวกัน เวลา 14.11 น. เว็บไซต์ Voice TV โพสต์เนื้อหารายละเอียดคำสั่ง กสทช.บางส่วน พร้อมชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีคำสั่งกำหนดมาตรการทางปกครอง ตามหนังสือ คำสั่ง ที่ สทช. 4012/9992 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2561 ลงนามโดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. สั่งให้ระงับการออกอากาศรายการ Tonight Thailand ทางช่อง Voice TV เป็นเวลา 15 วัน และห้ามนำรายการดังกล่าวไปออกอากาศในวันและเวลาอื่นรวมถึงนำเทปรายการเดิมมาออกอากาศซ้ำในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

โดยคำสั่งฯ ระบุว่า ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาเนื้อหาและสาระสำคัญของรายการ Tonight Thailand ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า การนำเสนอรายการดังกล่าวมีลักษณะส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร จึงห้ามมิให้ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 97/2557 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 130/2557 และเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่องรายการ Voice TV ตามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างบริษัทฯ และสำนักงาน กสทช. ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557

อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอันรับฟังได้ว่าบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเนื้อหารายการก่อนหรือระหว่างออกอากาศ

สำหรับเนื้อหารายการที่ออกอากาศและเป็นเหตุให้ถูกระงับรายการ 15 วัน ครั้งนี้ เป็นเนื้อหาที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวถึงการปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่งทาง กสทช. เห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทย

ทั้งนี้ กสทช. ได้เรียกผู้บริหารของ Voice TV ไปเพื่อชี้แจงและหารือก่อนหน้านี้ โดยมีเนื้อหารายการที่ต้องหารือกัน 2 รายการ คือ Wake Up Thailand และ Tonight Thailand ซึ่งแต่ละรายการมีประเด็นต้องหารือมากกว่า 1 ตอน

อย่างไรก็ตาม กสทช. มีคำสั่งว่า กรณี Wake Up Thailand นั้น ขอให้ช่องระมัดระวังการนำเสนอ

ก่อนหน้านี้ Voice TV เคยถูกระงับเฉพาะรายการและถูกระงับการออกอากาศทั้งสถานีมาแล้วหลายครั้ง หลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เมื่อปี 2557 วอยซ์ ทีวี ถูกระงับการเผยแพร่ออกอากาศครั้งแรก 26 วัน ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ถึง 14 มิถุนายน 2557 ซึ่งถือเป็นทีวีดิจิตอลเพียงช่องเดียวที่ถูกสั่งระงับการออกอากาศ และเมื่อได้รับอนุญาตให้ออกอากาศอีกครั้ง วอยซ์ ทีวีต้องเผชิญกับการจำกัดเสรีภาพในการนำเสนอหลายครั้ง โดยเวบไซต์ไอลอว์ จัดทำไทม์ไลน์ช่วงเวลาปิดกั้นการรายงานข่าวของวอยซ์ ทีวี ดังนี้

3 มิถุนายน 2558 ระงับการออกอากาศรายการ Wake Up Thailand 2 สัปดาห์

15 กุมภาพันธ์ 2559 ระงับการออกอากาศ รายการ The Daily Dose 3 วัน

15 สิงหาคม 2559 (วาระที่ 2) ระงับการดำเนินรายการของพิธีกร 10 วัน

29 สิงหาคม 2559 ระงับการออกอากาศ รายการ Wake Up News 7 วัน

7 กุมภาพันธ์ 2560 ระงับการออกอากาศ รายการ The Daily Dose 7 วัน

4 มีนาคม 2560 ระงับการดำเนินรายการของพิธีกร 10 วัน

27 มีนาคม 2560 ระงับการออกอากาศทั้งช่อง เป็นเวลา 7 วัน

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง