ชาวบ้าน 2 ฝ่ายยอมรับแนวทางปรับเปลี่ยนจุดขุดลอกลำปะทาว | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชาวบ้าน 2 ฝ่ายยอมรับแนวทางปรับเปลี่ยนจุดขุดลอกลำปะทาว

ภูมิภาค
22 มี.ค. 61
06:59
322
Logo Thai PBS
ชาวบ้าน 2 ฝ่ายยอมรับแนวทางปรับเปลี่ยนจุดขุดลอกลำปะทาว
ชาวบ้าน 2 ฝ่ายได้ข้อสรุปในการปรับเปลี่ยนโครงการขุดลอกลำห้วยปะทาว และต่างยอมรับว่า การจัดเวทีอภิปรายและรับฟังความเห็นช่วยให้ชาวบ้านตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการของรัฐซึ่งการเปิดรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายจะนำไปสู่ทางออกของปัญหา

ระหัดวิดน้ำ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมานานกว่า 100 ปี ของนายชัยวัฒน์ วงษ์ชู ชาวบ้านนาไก่เซา ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ ช่วยประหยัดพลังงานในการสูบน้ำขึ้นมาทำการเกษตร เดิมอยู่ในจุดที่จะมีการขุดลอกลำห้วยปะทาว เขตอำเภอเมืองชัยภูมิ แม้จะพอใจที่ทางอำเภอเปลี่ยนจุดขุดลอกไม่ขุดบริเวณดังกล่าว แต่นายชัยวัฒน์ ก็ยังมองว่าการขุดลอกลำน้ำ จะเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของแม่น้ำ ทำลายพืช และแก่งหิน แหล่งเพาะพันธุ์ปลา จึงเรียกร้องให้ภาครัฐศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนทำโครงการในพื้นที่

 

 

 

ตลอด 3 เดือน ที่ผ่านมา ชัยวัฒน์ และชาวบ้านนาไก่เซา ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้นน้ำลำปะทาว ได้เคลื่อนไหวคัดค้านโครงการขุดลอกลำปะทาว เนื่องจากพบว่ามีการเข้ามาปรับพื้นที่ มีการตัดต้นไม้บางส่วน แต่ภาครัฐยืนยันว่าเป็นต้นไม้เล็กๆ และจะไม่มีการตัดไม้ขนาดใหญ่อย่างแน่นอน

 

 

ขณะชาวบ้านส่วนหนึ่งใน ต.นาฝาย ที่พยายามผลักดันโครงนี้มาตลอด 2 ปี ก็ยืนยันว่า การขุดลอกจะแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้

ลำห้วยปะทาว มีต้นกำเนิดจากป่าภูหลง บนเทือกเขาภูแลนคา ความยาว 80 กิโลเมตร ไหลผ่าน อ.แก้งคร้อ และ อ.เมืองชัยภูมิ เป็นสาขาแม่น้ำชี แม้โครงการขุดลอกครั้งนี้ จะทำให้เกิดความเห็นต่างของชาวบ้านในพื้นที่ แต่พวกเขาก็มองตรงกันว่าทำให้ชาวบ้านตื่นตัว ที่จะมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง