ทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต จ.พะเยา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต จ.พะเยา

สังคม
29 มี.ค. 61
20:01
789
Logo Thai PBS
ทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต จ.พะเยา
ตรวจสอบย้อนหลังทุนค้างจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ตั้งแต่ปี 2555-2560 กว่า 2.6 ล้านบาท ส่งกระทบนักศึกษาพยาบาลที่มีฐานะยากจนกว่า 30 คน หลังทวงถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับถูกบ่ายเบี่ยง

วันนี้ (29 มี.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ยั้ง นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางที่วิทยาลัยกำหนดไว้ด้วยฐานะทางบ้านที่ยากจน ทำให้นางสาวศิริลักษณ์ เด็กสาวเผ่าม้ง เข้าเกณฑ์รับทุนช่วยเหลือจากกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ปีละ 40,000 บาท เงินก้อนนี้ทำให้เธอ มั่นใจว่าจะสามารถเรียนจบพยาบาลตามที่ตั้งใจไว้ได้ แต่ 2 ปีที่ผ่านมา ทุนนี้มาไม่ถึงเธอ

เช่นเดียวกับ เมธินี หล้าวงศ์ นักศึกษาอีกคนที่ยังไม่ได้รับทุนจากกองทุนเสมาฯ มาแล้ว 2 ปี ทำให้เธอและครอบครัวเดือดร้อนเพราะค่าใช้จ่ายการเรียนค่อนข้างสูง

ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะมีค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายปีละกว่า 40,000 บาท ประกอบไปด้วย ค่าเทอมนักศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบำรุงหอพัก เอกสารต่างๆ ค่าชุดนอน เป็นต้น รวมแล้วค่าใช้จ่ายประมาณ 43,000 บาท แต่หากขึ้นปีที่ 2 ,3 และ 4 ค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นถึง 50,000 บาท จึงทำให้นักศึกษาได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะนักศึกษาที่ยากจนที่ไม่ได้รับทุน

แหล่งข่าวในวิทยาลัย ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2555 ที่เริ่มเกิดปัญหา ทางวิทยาลัยได้ทวงถามไปที่กระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง แต่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ กลับบ่ายเบี่ยงและมีการโอนเงินมาให้เพียงบางส่วนเท่านั้น

ปี 2560 ไม่มีการโอนเงินมา กระทั่งปลายปี มีการโอนเงินจากวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ตรัง จำนวน 200,000 บาท และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ อีก 80,000 เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ลงนามโดยผู้อำนวยการทั้ง 2 แห่ง ซึ่งปรากฏชื่อเดียวกัน โดยให้เหตุผลการโอนว่าเนื่องจากอาจตกหล่น

นอกจากการโอนเงินข้ามวิทยาลัย นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ยังตรวจพบความผิดปกติในการโอนเงินไปยังบัญชีอีก 8 บัญชีในหลายจังหวัด เช่น จ.บุรีรัมย์ จ.สระบุรี จ.สมุทรปราการ จ.นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

สำหรับปัญหาทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตมี วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 22 แห่ง ได้รับผลกระทบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มีเงินกองทุนที่ค้างจ่ายนักศึกษา 39 คน สูงถึง 2.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ที่ยังค้างจ่ายให้กับนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง