ทช.แนะนำ 8 เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงสงกรานต์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ทช.แนะนำ 8 เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงสงกรานต์

สังคม
9 เม.ย. 61
17:12
2,691
Logo Thai PBS
ทช.แนะนำ 8 เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงสงกรานต์
กรมทางหลวงชนบท แนะนำเส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ใน 8 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน

กรมทางหลวงชนบท แนะนำเส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ใน 8 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนและแบ่งเบาปริมาณรถบนถนนสายหลัก ดังนี้

เส้นทางเลี่ยงจากกรุงเทพฯ สู่ภาคเหนือ-ภาคใต้

(ถนนชัยพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ และถนนกัลปพฤกษ์)

ผู้ที่ต้องการเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปสู่จังหวัดภาคเหนือ ใช้เส้นทางได้ดังนี้

- เส้นทางที่ 1 จากถนนแจ้งวัฒนะ (สาย 304) ตรงไปแยกปากเกร็ด ก่อนถึงแยกปากเกร็ดให้ขึ้นสะพานยกระดับไปยังถนนชัยพฤกษ์ ตรงไปบรรจบกับถนนราชพฤกษ์ (จุดที่ 6) แล้วข้ามสะพานยกระดับเข้า จ.ปทุมธานี จนไปบรรจบกับถนนสาย 345 (จุดที่ 7) ให้เลี้ยวซ้ายวิ่งตรงผ่านสี่แยกไปยังถนนสาย 340 ผ่าน จ.สุพรรณบุรี ไป จ.ชัยนาท เข้าถนนเอเชีย (สาย 32) ผ่าน จ.นครสวรรค์ เพื่อเข้าสู่ภาคเหนือ

- เส้นทางที่ 2 จากถนนแจ้งวัฒนะ (สาย 304) ตรงไปแยกปากเกร็ด ก่อนถึงแยกปากเกร็ดให้ขึ้นสะพานยกระดับไปยังถนนชัยพฤกษ์ ตรงไปบรรจบกับถนนราชพฤกษ์ (จุดที่ 6) แล้วข้ามสะพานยกระดับเข้า จ.ปทุมธานี จนไปบรรจบกับถนนสาย 345 (จุดที่ 7) ให้เลี้ยวซ้ายจนไปบรรจบกับถนนวงแหวนตะวันตก (สาย 9) แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวงแหวนตะวันตก วิ่งตรงไปจนถึงทางต่างระดับบางปะอิน แล้วใช้ถนนพหลโยธิน (สาย 1) มุ่งหน้า จ.สระบุรี เพื่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือใช้ถนนเอเชีย (สาย 32) เพื่อไปสู่ภาคเหนือ

- เส้นทางที่ 3 จากถนนสาธร ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไปยังถนนราชพฤกษ์ วิ่งตรงไปจนไปบรรจบกับถนนสาย 345 (จุดที่ 7) ให้เลี้ยวซ้าย วิ่งตรงผ่านสี่แยกไปยังถนนสาย 340 ผ่าน จ.สุพรรณบุรี ไป จ.ชัยนาท เข้าถนนเอเชีย (สาย 32) ผ่าน จ.นครสวรรค์ มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ

ผู้ที่ต้องการเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปสู่จังหวัดภาคใต้ ใช้เส้นทางได้ดังนี้

- เส้นทางที่ 1 จากถนนแจ้งวัฒนะ (สาย 304) ตรงไปแยกปากเกร็ด ก่อนถึงแยกปากเกร็ดให้ขึ้นสะพานยกระดับไปยังถนนชัยพฤกษ์ ตรงไปบรรจบกับถนนราชพฤกษ์ (จุดที่ 6) ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางถนนราชพฤกษ์ จนถึงทางแยกต่างระดับสวนเลียบ (จุดที่ 1) ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนกัลปพฤกษ์ ไปยัง จ.สมุทรสาคร ผ่าน จ.เพชรบุรี เพื่อมุ่งหน้าสู่ภาคใต้

- เส้นทางที่ 2 จากถนนติวานนท์ (สาย 306) ผ่านกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้ามสะพานยกระดับไปยังถนนนครอินทร์ วิ่งไปบรรจบกับถนนราชพฤกษ์ (จุดที่ 4) ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางถนนราชพฤกษ์ จนถึงทางแยกต่างระดับสวนเลียบ (จุดที่ 1) ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนกัลปพฤกษ์ ตรงไป จ.สมุทรสาคร ผ่าน จ.เพชรบุรี เพื่อมุ่งหน้าสู่ภาคใต้

- เส้นทางที่ 3 จากถนนสาธร ข้ามสะพานตากสินไปยังถนนราชพฤกษ์ วิ่งตรงไปจนถึงทางแยกต่างระดับสวนเลียบ (จุดที่ 1) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกัลปพฤกษ์ ตรงไป จ.สมุทรสาคร ผ่าน จ.เพชรบุรี เพื่อมุ่งหน้าสู่ภาคใต้

เส้นทางเลี่ยงจากกรุงเทพฯ สู่ภาคเหนือ (จ.เพชรบูรณ์)

สาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหนองปลากระดี่

ให้ใช้ถนนทางหลวงชนบท สาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362-บ้านหนองปลากระดี่ ซึ่งผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามถนนพหลโยธิน เมื่อถึง กม.ที่ 89+000 ให้สังเกตป้ายทางเลี่ยงเมืองสระบุรี แล้วออกคู่ขนานเมื่อถึงแยกหินกอง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 329 จากนั้นให้วิ่งไปจนถึงสี่แยกร่องแซง โดยให้สังเกตป้ายเลี่ยงเมืองสระบุรี ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบท สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362-บ้านหนองปลากระดี่ ให้ผู้เดินทางใช้เส้นทางนี้ไปจนสุดเส้นทาง ก็จะพบกับทางเลี่ยงเมืองสระบุรี และสามารถเดินทางไป จ.เพชรบูรณ์ ได้

เส้นทางเลี่ยงจากภาคตะวันออก สู่ภาคเหนือ

สาย นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านกุดคล้า และสาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านท่ามะปรางค์

ผู้ที่ต้องการเดินทางจากภาคตะวันออก เพื่อมุ่งหน้าไปภาคเหนือ สามารถเดินทางจากภาคตะวันออก โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 304 มุ่งหน้าไป อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อถึง กม.ที่ 56+400 ให้สังเกตป้ายเขาใหญ่ ปากช่อง มวกเหล็ก แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านท่ามะปรางค์ โดยใช้เส้นทางดังกล่าวไปจนสุดปลายทาง จะพบกับถนนทางหลวงหมายเลข 2090 ให้เลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร โดยให้สังเกตป้ายเลี้ยวซ้าย อ.มวกเหล็ก แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านกุดคล้า ใช้เส้นทางดังกล่าวไปจนสุดปลายทาง จะพบกับถนนทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 144+000) จะสามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางถนนหลวงหมายเลข 2 ไปยังภาคเหนือได้

เส้นทางเลี่ยงการจราจร จ.เพชรบุรี มุ่งสู่ภาคใต้

สาย พบ.6020 บ้านลาด - บ้านโพธิ์ลอย จ.เพชรบุรี

ผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ เพื่อมุ่งสู่ภาคใต้ ให้ผู้ใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ถึง กม.ที่ 153+500 ให้เลี้ยวขวา เข้าทางหลวงหมายเลข 3204 ผ่านสี่แยกไฟแดง และผ่านโรงพยาบาลบ้านลาด ถึงสี่แยกไฟแดงบ่อหมัน ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้าย เข้าถนนทางหลวงชนบทสาย พบ.5020 ผ่านโรงเรียนบ้านลาดวิทยาคม จะเจอคลองชลประทาน ขับตรงไปพบสี่แยกบ้านลาด ให้ขับตรงไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3179 ประมาณ 2.6 กิโลเมตร พบสามแยกท่าศาลา ให้เลี้ยวขวา เข้าทางหลวงหมายเลข 4 เพื่อเดินทางสู่ภาคใต้ต่อไป

เส้นทางเลี่ยงการจราจร จ.ราชบุรี

สาย รบ. 1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 อำเภอเมือง จ.ราชบุรี

ผู้ที่เดินทางจาก จ.นครปฐม มาตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4 มุ่งหน้าสู่ภาคใต้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรแออัด ช่วง จ.ราชบุรี โดยเดินทางมาตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4 มุ่งหน้าเข้าสู่ จ.ราชบุรี ผ่าน อ.บางแพ จนถึงช่วง กม.ที่ 97+350 โดยสังเกตป้ายแนะนำเส้นทางให้ขับรถชิดซ้าย ไปจนถึงช่วง กม.ที่ 97+500 จุดสังเกตป้ายแนะนำเส้นทาง จากนั้นให้ขับรถวิ่งเข้าสู่เส้นทางคู่ขนาน ช่วง กม.ที่ 98+300 ให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนกรมทางหลวงชนบท หมายเลข รบ.1010 ให้วิ่งตรงไปตามเส้นทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง ไปบรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง กม.ที่ 106+000 และเลี้ยวซ้าย มุ่งสู่ จ.เพชรบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 4 เพื่อเดินทางสู่ภาคใต้ต่อไป

เส้นทางเลี่ยงการจราจร จ.นครสวรรค์

สาย นว.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

- เส้นทางเลี่ยงจาก จ.อุทัยธานี, จ.นครสวรรค์ ไป จ.กำแพงเพชร ใช้เส้นทางเลี่ยงมุ่งหน้าสู่ จ.นครสวรรค์ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่าน จ.ชัยนาท จนถึง กม.ที่ 309+000 ให้ขับรถชิดซ้ายไปตามเส้นทาง จนถึง กม.ที่ 310+000 เลี้ยวซ้าย ไปใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 วิ่งตรงไปตามเส้นทางประมาณ 15 กิโลเมตร ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3220 (สามแยกวัดสังกัตรัตนคีรี (เขาสะแกกรัง) เลี้ยวขวา ไปตามเส้นทางประมาณ 2 กิโลเมตร พบสามแยก เลี้ยวซ้าย ไปใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3221 มุ่งหน้าสู่ อ.ทัพทัน วิ่งตรงไปประมาณ 18 กิโลเมตร พบสี่แยก ขับตรงไปใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013 ผ่าน อ.สว่างอารมณ์ จนไปบรรจบที่สี่แยก อ.ลาดยาว ขับตรงไปเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท นว.1001 วิ่งไปตามเส้นทางประมาณ 22 กิโลเมตร จนไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ จ.กำแพงเพชร ต่อไป

- เส้นทางเลี่ยงจาก จ.กำแพงเพชร, จ.นครสวรรค์ จาก จ.กำแพงเพชร มุ่งหน้าสู่ จ.นครสวรรค์ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เมื่อมาถึงช่วง กม.ที่ 374+000 ให้กลับรถ แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท นว.1001 วิ่งไปตามเส้นทางประมาณ 22 กิโลเมตร ไปบรรจบที่สี่แยก อ.ลาดยาว ขับตรงไป ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013 ผ่าน อ.สว่างอารมณ์ จนมาบรรจบที่สี่แยก อ.ทัพทัน สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013 วิ่งตรงไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ที่ อ.หนองฉาง เลี้ยวขวา มุ่งเข้าสู่ อ.ด่านช้าง และ จ.สุพรรณบุรี ต่อไป

หรือใช้เส้นทางจากสี่แยก อ.ทัพทัน ขับตรงไปใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3221 ประมาณ 18 กิโลเมตร จนไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3220 ที่สามแยก เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางประมาณ 2 กิโลเมตร พบสามแยกวัดสังกัตรัตนคีรี (เขาสะแกกรัง) เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 วิ่งตรงไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เลี้ยวขวา มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพฯ ต่อไป

เส้นทางเลี่ยงการจราจร จ.แม่ฮ่องสอน

สาย มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บ้านรักไทย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวบ้านรักไทย โดยใช้เส้นทางที่เดินทางจาก อ.เมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 ผ่าน อ.แม่ริม เมื่อถึง กม.ที่ 32+000 ให้เลี้ยวซ้าย เข้าทางหลวงหมายเลข 1095 ผ่าน อ.ปาย, อ.ปางมะผ้า จนถึง กม.ที่ 198+050 โดยให้สังเกตป้ายเลี้ยวขวาบ้านรักไทย และเลี้ยวขวา เข้าถนนทางหลวงชนบทสาย มส.4001 มุ่งสู่บ้านรักไทยต่อไป

หรือผู้ที่เดินทางจาก อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 จนไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1095 แล้วขับตรงไปจนถึง กม.ที่ 198+050 โดยสังเกตป้ายเลี้ยวซ้ายบ้านรักไทย และเลี้ยวซ้าย เข้าถนนทางหลวงชนบทสาย มส.4001 มุ่งสู่บ้านรักไทยต่อไป

เส้นทางเลี่ยงการจราจร สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

(สะพานนนทบุรี 1), ถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี

แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัดบริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ โดยให้ผู้ใช้เส้นทางถนนรัตนาธิเบศร์ มุ่งหน้าสู่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อถึงถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ให้สังเกตป้ายเลี้ยวขวาเข้าถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ขับตามเส้นทาง ให้สังเกตป้ายเลี้ยวขวาสะพานนนทบุรี 1 เลี้ยวขวา มุ่งหน้าสู่สะพานนนทบุรี 1 โดยใช้สะพานนนทบุรี 1 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา มุ่งหน้าสู่ถนนราชพฤกษ์ และใช้ถนนราชพฤกษ์เดินทางสู่ภาคใต้ต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบท ได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

รู้ไหม “สงกรานต์ไทย” มีมาแต่เมื่อใด

ทำไมไทยเล่นน้ำ "สงกรานต์" จากกลางวันสู่กลางคืน?

เปิดใจ 3 อาชีพ กับภารกิจไม่มีวันหยุด (เทศกาล)

น่าสนใจทั้ง 10 ที่ แล้วจะเที่ยวสงกรานต์ที่ไหนดี?

สทท.คาดสงกรานต์เงินสะพัด 2 หมื่นล้าน กระแสฮิตแต่งกายชุดไทยดันท่องเที่ยวบูม

ผลิตไม่ทัน! ยอดสั่ง “โจงกระเบน” ใส่สงกรานต์พุ่ง

รู้ไว้ไม่ผิด 6 ข้อ ก่อนเที่ยวสงกรานต์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง