พระโคเสี่ยงทายกิน “น้ำ หญ้า เหล้า” น้ำท่าบริบูรณ์-คมนาคม-ค้าขายดีขึ้น | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พระโคเสี่ยงทายกิน “น้ำ หญ้า เหล้า” น้ำท่าบริบูรณ์-คมนาคม-ค้าขายดีขึ้น

สังคม
14 พ.ค. 61
09:42
7,109
Logo Thai PBS
พระโคเสี่ยงทายกิน “น้ำ หญ้า เหล้า” น้ำท่าบริบูรณ์-คมนาคม-ค้าขายดีขึ้น
พระโคแรกนากินของเสี่ยงทาย น้ำ-หญ้า-เหล้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

วันนี้ (14 พ.ค.2561) เวลา 8.29 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปยังพลับพลาพิธีท้องสนามหลวง ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร

โดยปีนี้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ได้ยาตราขบวนพร้อม เทพีคู่หาบทอง คือ น.ส.พรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกาตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และ น.ส.นันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน และ เทพีคู่หาบเงิน คือ น.ส.กันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ น.ส.ดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา
เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคแรกนา คือ พระโคพอ และพระโคเพียง และเจิมคันไถ ไถดะไปโดยรี 3 รอบ โดยขวาง 3 รอบ แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน

กรมการข้าวได้ขอพระบรมราชานุญาตนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนาสวน ทั้งหมด 7 พันธุ์ อาทิ ปทุมธานี 1 ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 ที่ปลูกในแปลงนาทดลอง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาในฤดูนาปี 2560 เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 และบรรจุซองแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อไถกลบ 3 รอบแล้ว พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า

โดยปีนี้พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐาน เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย ได้ผ้า 6 คืบพยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่

ส่วนผลการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง พระโคพอ พระโคเพียง กินน้ำ หญ้า เหล้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง