โปรดเกล้าฯ “พล.อ.ธีรชัย นาควานิช” พ้นจากองคมนตรี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ “พล.อ.ธีรชัย นาควานิช” พ้นจากองคมนตรี

สังคม
21 มิ.ย. 61
16:37
1,677
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ “พล.อ.ธีรชัย นาควานิช” พ้นจากองคมนตรี
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "พล.อ.ธีรชัย นาควานิช" พ้นจากตําแหน่งองคมนตรี

วันนี้ (21 มิ.ย.2561) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 แล้วนั้น

บัดนี้ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตําแหน่งองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง