สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

สังคม
9 ก.ย. 61
19:00
52,514
Logo Thai PBS
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ 47 ราย

วันนี้ (9 ก.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 47 ราย ดังนี้

1. พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ เป็น พล.ต.อ.
2. พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร เป็น พล.ต.อ.
3. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค เป็น พล.ต.อ.
4. พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม เป็น พล.ต.อ.
5. พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส เป็น พล.ต.ท.
6. พล.ต.ต.เฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ เป็น พล.ต.ท.
7. พล.ต.ต. ชลิต แก้วยะรัตน์ เป็น พล.ต.ท.
8. พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา เป็น พล.ต.ท.
9. พล.ต.ต.ถนอม มะลิทอง เป็น พล.ต.ท.
10. พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ เป็น พล.ต.ท.
11. พล.ต.ต.บุญจันทร์ นวลสาย เป็น พล.ต.ท.
12. พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ เป็น พล.ต.ท.
13. พล.ต.ต. ภวัต พรหมมะกฤต เป็น พล.ต.ท.
14. พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ เป็น พล.ต.ท.
15. พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ เป็น พล.ต.ท.
16. พล.ต.ต.สมเกียรติ แสงสินศร เป็น พล.ต.ท.
17. พล.ต.ต.สมชาย นิตยบวรกุล เป็น พล.ต.ท.
18. พล.ต.ต.อนุรักษ์ แตงเกษม เป็น พล.ต.ท.
19. พ.ต.อ.คำรณ ยอดรักษ์ เป็น พล.ต.ต.
20. พ.ต.อ.จรินทร์ วัฒนไพรสาณฑ์ เป็น พล.ต.ต.
21. พ.ต.อ.จักฎ์กฤษณ์ จันทรรัตน์ เป็น พล.ต.ต.
22. พ.ต.อ.ชลิฏ วงษ์เจริญกิจ เป็น พล.ต.ต.
23. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ เตชะรักษ์พงษ์ เป็น พล.ต.ต.
24. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ภักดีณรงค์ เป็น พล.ต.ต.
25. พ.ต.อ.ธวัชชัย หาญนัทธี เป็น พล.ต.ต.
26. พ.ต.อ.นิกร เข็มทอง เป็น พล.ต.ต.
27. พ.ต.อ.นิคม สภาพพร เป็น พล.ต.ต.
28. พ.ต.อ.บรรหาญ สมเกียรติ เป็น พล.ต.ต.
29. พ.ต.อ.ประภาส ปิยะมงคล เป็น พล.ต.ต.
30. พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล เป็น พล.ต.ต.
31. พ.ต.อ.ปรีชา กลัดสวัสดิ์ เป็น พล.ต.ต.
32. พ.ต.อ.ปัญญา สุขเอม เป็น พล.ต.ต.
33. พ.ต.อ.พิศาล ภุมรินทร์ เป็น พล.ต.ต.
34. พ.ต.อ.พิสิฎฐ โปรยรุ่งโรจน์ เป็น พล.ต.ต.
35. พ.ต.อ.มงคล ฉัตรแก้วบุญเรือง เป็น พล.ต.ต.
36. พ.ต.อ.มาโนชย์ พวงชมภู เป็น พล.ต.ต.
37. พ.ต.อ.ระยอง ยังอยู่ เป็น พล.ต.ต.
38. พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ อยู่เมี่ยง เป็น พล.ต.ต.
39. พ.ต.อ.วิรัช เบ้าคำ เป็น พล.ต.ต.
40. พ.ต.อ.สมเจตน์ กาบคำ เป็น พล.ต.ต.
41. พ.ต.อ.โสภณ ปานสมทรง เป็น พล.ต.ต.
42. พ.ต.อ.อนุรักษ์ สายทอง เป็น พล.ต.ต.
43. พ.ต.อ.อรุณ แตงนารา เป็น พล.ต.ต.
44. พ.ต.อ.หญิง เรวดี เปลี่ยนสมัย เป็น พล.ต.ต.หญิง
45. พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ วรชาติเดชา เป็น พล.ต.ต.หญิง
46. พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ วินัยสุรเทิน เป็น พล.ต.ต.หญิง
47. พ.ต.อ.หญิง อุบลทิพย์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เป็น พล.ต.ต.หญิง

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับสนองพระราชโองการ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ยกเว้น ลำดับที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง