ธนารักษ์จ่อถกหาเจ้าของ "อนุสาวรีย์ชัยฯ" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ธนารักษ์จ่อถกหาเจ้าของ "อนุสาวรีย์ชัยฯ"

สังคม
10 ก.ย. 61
10:31
4,331
Logo Thai PBS
ธนารักษ์จ่อถกหาเจ้าของ "อนุสาวรีย์ชัยฯ"
กรมธนารักษ์ เตรียมนั่งหัวโต๊ะถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหาเจ้าของ "อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" ส่งมอบให้ดูแลปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นแบบแผนและทำเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์รอบด้าน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการสืบหาว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ หรือผู้ดูแลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานผังเมืองได้ทำหนังสือสอบถามมายังกรม ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าพื้นที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้น เดิมเป็นพื้นที่เวนคืนของกรมทางหลวง ซึ่งเบื้องต้นกรมทางหลวงเองยังไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้

พื้นที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่ใช่ที่ดินของราชพัสดุและพบอีกว่าตัวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีการใช้งบประมาณในการก่อสร้างส่วนหนึ่งจากมูลนิธิและเงินจากการรับบริจาค ทำให้จนถึงขณะนี้จึงยังไม่มีความชัดเจนและระบุได้ว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะเป็นของกรมธนารักษ์ดูแลหรือไม่ และเบื้องต้นก็ไม่มีความชัดเจนอีกว่าพื้นที่นี้เป็นของใคร

 

 

นายพชร กล่าวว่า กรมธนารักษ์ก็จะเป็นเจ้าภาพในการเรียกประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศิลปากร สำนักผังเมือง สำนักการโยธา กรมทางหลวง เป็นต้น เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันและกำหนดให้ชัดเจนว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน่วยงานใดเป็นเจ้าของรับผิดชอบดูแล ก่อนจะดำเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไป

 

 

ด้าน นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. กล่าวว่า ที่ผ่านมา กทม. โดยสำนักงานเขตราชเทวี ได้เข้าดูแลพื้นที่ภายนอกโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ ในด้านภูมิทัศน์ของพื้นที่ ประดับตกแต่งพื้นที่ให้สวยงาม ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เกิดความปลอดภัย แต่ในส่วนโครงสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ยังไม่ได้สำรวจเพื่อดูแลบูรณะอย่างเหมาะสม และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สำคัญเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 

 

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า กทม.วางแนวทางการปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยฯ มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ รูปแบบใกล้เคียงบริเวณวงเวียนใหญ่ ให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สีเขียว มีการก่อสร้างทางเดินลอดใต้ดิน ที่ประชาชนเดินทางเชื่อมไปใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจทำกิจกรรมได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่าอนุสาวรีย์ชัยฯ ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ กทม. หากไม่มีหนังสืออนุญาตมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการ เมื่อมีการปรับปรุงที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งตามระเบียบราชการ กทม. จะไม่สามารถอนุมัติงบประมาณได้ ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบ ตามหาผู้ดูแลหรือเจ้าของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างแท้จริง