ชงเมืองโบราณศรีเทพ ขึ้นบัญชีเบื้องต้น "มรดกโลก" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชงเมืองโบราณศรีเทพ ขึ้นบัญชีเบื้องต้น "มรดกโลก"

ไลฟ์สไตล์
17 ก.ย. 61
17:36
2,074
Logo Thai PBS
ชงเมืองโบราณศรีเทพ ขึ้นบัญชีเบื้องต้น "มรดกโลก"
วธ.เตรียมเสนอ “เมืองโบราณศรีเทพ” เข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกเดือน ม.ค.2562 ชี้ความโดดเด่นเป็นเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี-เขมรโบราณแห่งหนึ่งของโลก

วันนี้ (17 ก.ย.2561) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจะเสนอชื่อเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกต่อยูเนสโก ภายในเดือนม.ค.2562 เนื่องจากเป็นเมืองโบราณในยุคทวารวดีที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

จากการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีเมืองโบราณศรีเทพ โดยกรมศิลปากรพบว่า เมืองโบราณศรีเทพมีความเก่าตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2,500 ปี และได้ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ มีอายุเก่าแก่ถึง 1,800 ปี และยุคทวารวดีที่มีความเก่าแก่ถึง 1,400 ปี

 

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

 

ถือว่าเป็นเมืองยุคทวารวดีเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีความเจริญสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงยุควัฒนธรรมเขมรโบราณ ซึ่งได้แผ่อิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจนถึงเมืองโบราณศรีเทพ ทั้งนี้ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2478

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่มีอายุกว่า 1,000 ปีที่ได้จากการสำรวจขุดค้น และบูรณะโบราณสถานเมืองโบราณศรีเทพ ของกรมศิลปากร ขณะนี้มีความพร้อมที่จะเสนอเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกได้
ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

 

โดยกรมศิลปากรอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และเสนอต่อยูเนสโกภายในต้นปี 2562

 

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม


นายวีระ กล่าวว่า สำหรับโครงกระดูกมนุษย์ที่กรมศิลปากรได้ขุดค้นพบ จะจัดทำพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาและจะจำลองโครงกระดูกมนุษย์ดังกล่าวมาจัดแสดง และนำโครงกระดูกมนุษย์ที่ได้ขุดค้นพบไปจัดเก็บไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้มาชมและศึกษาหาความรู้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง