"กรมป่าไม้" กำชับห้ามเรียกใช้สำเนาบัตรประชาชนติดต่อราชการ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"กรมป่าไม้" กำชับห้ามเรียกใช้สำเนาบัตรประชาชนติดต่อราชการ

สังคม
14 พ.ย. 61
16:29
812
Logo Thai PBS
"กรมป่าไม้" กำชับห้ามเรียกใช้สำเนาบัตรประชาชนติดต่อราชการ
กรมป่าไม้ ขานรับนโยบายรัฐบาล ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ติดต่อราชการแล้ว พร้อมกำชับห้าม มิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย นายทะเบียน ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ เรียกสำเนาประชาชนที่เข้ามายื่นเรื่องขออนุญาตต่างๆ โดยให้แสดงเพียงบัตรประจำตัว

วันนี้(14 พ.ย.2561) นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีมติยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

กรมป่าไม้ ขานรับตามนโยบายโดยออกออกประกาศ เรื่องการยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการในการขออนุญาต อนุมัติ ใบอนุญาต หรือใบยื่นขอจดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

โดยห้าม มิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย นายทะเบียน ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ เรียกสำเนากับประชาชนที่เข้ามายื่นเรื่องขออนุญาตต่างๆ โดยให้แสดงเพียงบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น

หากกรณีจำเป็นที่ต้องใช้สำเนาจะมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ เป็นผู้ถ่ายสำเนาเอง และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นยกเว้นสำหรับกรณีของการมอบอำนาจ ผู้มอบยังต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง มาเพื่อขอรับบริการ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการยืนยันตัวตน

จัดทำ 49 คู่มือขออนุญาตด้านการป่าไม้

นอกจากเรื่องการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน กรมป่าไม้ ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จำนวน 49 คู่มือ ในเรื่องการขออนุญาตด้านการป่าไม้

โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ คือ กระบวนการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ กระบวนการปลูกป่าเอกชน กระบวนการรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ กระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กระบวนการอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ กระบวนการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ ป่าไม้ของเอกชน โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของคู่มือที่หน้าเว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th  และต่อไปหน่วยงานราชการจะมีระบบและเชื่อมโยงที่สามารถช่วยยืนยันตัวตน และสามารถยกเลิกการใช้สำเนาดังกล่าว

 อ่านข่าวเพิ่มเติม

เลิก! ใช้ "สำเนาบัตร ปชช.-ทะเบียนบ้าน" ติดต่อราชการ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง