เปิด 4 ช่องทางขอสัมภาษณ์-สร้างหนัง "ทีมหมูป่า"

สังคม
17 พ.ย. 61
12:55
1,549
Logo Thai PBS
เปิด 4 ช่องทางขอสัมภาษณ์-สร้างหนัง "ทีมหมูป่า"
บอร์ดสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย เปิดให้บุคคล นิติบุคคล สมาคมทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ ยื่นข้อเสนอโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง ได้ตั้งแต่วันที่ 15-30 พ.ย.นี้ เปิด 4 ช่องทางให้ติดต่อขอสัมภาษณ์ทีมหมูป่าฯ และขอข้อมูลจดหมายเหตุกรณีถ้ำหลวง

วันนี้ (17 พ.ย.2561) พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานกรรมการสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ จำนวน 2 ฉบับ คือ 1.ประกาศเรื่องการเสนอโครงการหรือกิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย เปิดรับพิจารณาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการขอสัมภาษณ์ การเชิญร่วมกิจกรรม การผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย อาทิ สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น รายการโทรทัศน์ สารคดี เป็นต้น ตลอดจนเปิดรับข้อเสนอของผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนบริหารสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้บุคคล นิติบุคคล มูลนิธิหรือสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความประสงค์จะดำเนินการข้างต้น ให้ยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมต่อคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ ตั้งแต่วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2561

พล.ท.วีรชน กล่าวอีกว่า ผู้ที่จะยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมโดยมีรายละเอียด อาทิ ชื่อโครงการหรือกิจกรรม ประเภทโครงการหรือกิจกรรม ชื่อผู้เสนอโครงการหรือกิจกรรมพร้อมสถานที่ติดต่อ และรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม เช่น วัตถุประสงค์ แนวคิดโครงการ กรอบระยะเวลาดำเนินการ แผนการเผยแพร่และจำหน่ายผลงาน และรายละเอียดการขออนุญาตใช้สิทธิประโยชน์ รวมทั้งจัดทำรายละเอียดข้อเสนอสิทธิประโยชน์ โดยมีข้อเสนอ เงื่อนไขและการกำหนดค่าตอบแทนจากการใช้สิทธิในรูปแบบต่างๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.02-209-3520 ตามวันและเวลาราชการ หรือส่งข้อมูลมาที่อีเมล m.culfor13wildboars@gmail.com

โฆษกคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ กล่าวด้วยว่า 2.ประกาศคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ เรื่องการติดต่อประสานงานเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย โดยให้บุคคล นิติบุคคล มูลนิธิหรือสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความประสงค์ดำเนินการดังกล่าวให้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ 1.กรณีผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ มีความประสงค์จะสร้างภาพยนตร์ ภาพยนตร์สารคดี กรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย ในประเทศไทยให้ติดต่อประสานงานที่คณะอนุกรรมการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อต่างประเทศในประเทศไทย กรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 154 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.082-265-5383 โทรสาร 02-215-7430 อีเมล thaifilmos@gmail.com

2.กรณีผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยมีความประสงค์จะสร้างภาพยนตร์ ภาพยนตร์สารคดีกรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย ให้ติดต่อประสานงานที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตหรือร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3519-20 โทรสาร 02-209-3522 อีเมล m.culfor13wildboars@gmail.com

3.กรณีผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศมีความประสงค์จะขอสัมภาษณ์หรือเสนอสิทธิประโยชน์ หรือเสนอเป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประสบภัย ติดต่อประสานงานที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตหรือร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3519-20 โทรสาร 02-209-3522 อีเมล m.culfor13wildboars@gmail.com และ 4.กรณีผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศหรือผู้สนใจทั่วไปมีความประสงค์จะขอข้อมูลจดหมายเหตุกรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย ติดต่อประสานงานที่คณะอนุกรรมการจัดทำจดหมายเหตุกรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02-281-1599-222/151 โทรสาร02-628-5172 อีเมล contact@net.go.th

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"วีรชน" ยันยังไม่เซ็นสัญญาสร้างหนัง "ทีมหมูป่า" 

กก.สื่อสร้างสรรค์ไฟเขียวสื่อไทยสัมภาษณ์ครอบครัว 13 หมูป่าฯ 

ทีมหมูป่าฯ บินขอบคุณชาวโลก-เยือนถิ่นแมนยูฯ

22 ผู้ผลิตยื่นขอสิทธิ์ทำภาพยนตร์-สารคดี "ทีมหมูป่า" 15 พ.ย.นี้

"13 หมูป่า" พบ "นายกรัฐมนตรี" มอบรางวัล Asia Game Changer