เน้น 6 มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน-ตรวจเลือดจับเมาแล้วขับ

สังคม
25 ธ.ค. 61
12:54
1,782
Logo Thai PBS
เน้น 6 มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน-ตรวจเลือดจับเมาแล้วขับ
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เตรียมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมใช้มาตรการตรวจเลือดหาปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อส่งดำเนินคดี

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวถึงการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม

โดยจะดำเนินการอย่างเข้มข้นในช่วงวันที่ 27 ธ.ค.2561 - 2 ม.ค.2562 พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยในช่วงเวลาดังกล่าว และเน้น 6 มาตรการหลักลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้

1. บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่าง เคร่งครัด
2. แก้ไขจุดเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อม ริมทางปลอดภัย พร้อมจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
3. คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท
4. เตรียมพร้อมด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร การเชื่อมโยง การแจ้งเหตุ การส่งต่อผู้บาดเจ็บที่รวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่
5. ตรวจสอบความปลอดภัย ของเส้นทางสัญจรทางน้ำ เรือโดยสาร ท่าเทียบเรือ และความพร้อมของอุปกรณ์นิรภัย
6. มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยกำหนดแผนปฏิบัติการเหมาะสมกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน โดยมุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย (เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัย) ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต

สธ.จับมือ ตร.ตรวจเลือดวัดแอลกอฮอร์จับเมาแล้วขับ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์" สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนกลับถึงบ้าและได้อยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่น โดยเตรียมความพร้อมทั้งทีมแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ โดยมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ 8,583 หน่วย รถปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ 20,741 คัน

นอกจากนี้ยังให้โรงพยาบาลทุกแห่งร่วมกับตำรวจ เจาะเลือดตรวจระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ ตามการร้องขอของตำรวจในกรณีที่ไม่สามารถเป่าลมหายใจผ่านเครื่องตรวจได้ รวมถึงขยายคู่สายแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เป็น 300 คู่สายทั่วประเทศ โดยให้สามารถถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 นาที เพื่อส่งต่อถึงมือแพทย์ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกโรงพยาบาล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการในช่วง 7 วัน เทศกาลปีใหม่ 2561 มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษา 27,158 คน เฉลี่ยวันละ 3,880 คน เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติร้อยละ 67 ซึ่งพบว่าร้อยละ 17.91 ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดื่มสุราเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเกือบทุกคน เป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์และไม่สวมหมวกนิรภัย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้ขอสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าใช้จ่ายตรวจเลือดหาปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพื่อให้เกิดการดำเนินคดีกับผู้ที่ขับรถในขณะเมาสุราทุกคน เนื่องจากพบว่าสามารถป้องปรามผู้ดื่มแล้วขับให้ลงได้ร้อยละ 10 ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา