เกษตรกรภาคอีสาน เรียกร้องพรรคการเมืองทำนโยบายแก้หนี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เกษตรกรภาคอีสาน เรียกร้องพรรคการเมืองทำนโยบายแก้หนี้

สิ่งแวดล้อม
18 ก.พ. 62
20:13
812
Logo Thai PBS
เกษตรกรภาคอีสาน เรียกร้องพรรคการเมืองทำนโยบายแก้หนี้
นโยบายแก้จนถูกนำมาหาเสียงในภาคอีสานมาโดยตลอด แต่เกษตรกรยังคงเรียกร้องให้ดำเนินนโยบายแก้หนี้การเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรไม่แน่นอน

ไร่มันสำปะหลังของสมบูรณ์ สนิทท้าว เกษตรกรชาว ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น อยู่ในสภาพเหี่ยวเฉา แห้งตาย และเกิดโรคระบาด เนื่องจากขาดน้ำเพื่อการเกษตร

สมบูรณ์ บอกว่า อ้อยราคาตกต่ำ จึงปรับเปลี่ยนมาปลูกมันสำปะหลัง แม้ปีนี้จะราคาสูง แต่คาดว่าผลผลิตที่ได้อาจไม่คุ้มกับต้นทุน เพราะปัญหาภัยแล้ง

นโยบายบอกว่าจะช่วยด้านต่าง ๆ แต่การปฏิบัติจริงยังไม่เกิดขึ้น เช่น โครงการน้ำบาดาล

สุภี ทองมีค่า นายก อบต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น บอกว่า ราคาสินค้าเกษตรที่ผันผวน สวนทางกับปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตัวแทนเกษตรกรสะท้อนว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นนโยบายของพรรคการเมืองใดที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรและหนี้สินของเกษตรกร มีเพียงมาตรการเฉพาะหน้าเท่านั้น

ยังไม่เห็นนโยบายที่จะลงมาแก้ปัญหาภาคเกษตรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเรื่องหนี้สินเกษตรกรที่สะสมยาวนาน

การประกันราคาสินค้าเกษตร รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง คือข้อเสนอของภาคเกษตรกรไปยังพรรคการเมือง ด้วยการเสนอให้จัดสรรงบขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่นอกเขตชลประทาน นอกจากนี้ ยังเสนอให้แก้กฎหมายที่ล้าหลัง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร พร้อมนำเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดมาปรับใช้

วิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 สนง.กองทุนฟื้นฟูฯ กล่าวถึงนโยบาย 4 ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกร คือ แก้กฎหมายที่ล้าหลัง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยี และงบประมาณสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

ข้อมูลจากสำนักจัดการหนี้เกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปี 2561 พบว่า มีเกษตรกรยากจนกว่า 6 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบ 3 ล้านคน รายได้เฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ 56,000 บาท ขณะที่รายจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 130,000 บาท และเกษตรกรมีหนี้สะสมมากกว่า 84,000 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง