"ประยุทธ์" รับมอบโบราณวัตถุยุคบ้านเชียง 104 รายการ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ประยุทธ์" รับมอบโบราณวัตถุยุคบ้านเชียง 104 รายการ

สังคม
22 ก.พ. 62
12:48
1,239
Logo Thai PBS
"ประยุทธ์" รับมอบโบราณวัตถุยุคบ้านเชียง 104 รายการ
นายกรัฐมนตรี รับมอบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง อายุราว 1,800 - 5,000 ปี จำนวน 104 รายการ จากนายธรรมฤทธิ์ จิรา เพื่อเก็บเป็นสมบัติของชาติ ชื่นชมเป็นตัวอย่างในการส่งคืนให้ลูกหลานได้ศึกษาประวัติศาสตร์

วันนี้ (22 ก.พ.2562) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบบัญชีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จากนายธรรมฤทธิ์ จิรา ผู้ครอบครองโบราณวัตถุศิลปวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียง จำนวน 104 รายการ เพื่อเป็นสมบัติของชาติในความดูแลของกรมศิลปากรต่อไป

สำหรับพิธีรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ตระหนักถึงความสำคัญของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และมรดกอันล้ำค่าของชาติ จึงมีนโยบายในการติดตาม หรือขอคืนโบราณวัตถุของไทยที่อยู่ในต่างประเทศให้กลับมาเป็นสมบัติของชาติ โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ

ภาพ:กรมศิลปากร

ภาพ:กรมศิลปากร

ภาพ:กรมศิลปากร

 

ในช่วงที่ผ่านมาได้รับคืนโบราณวัตถุของไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย จำนวน 8 ครั้ง รวม 751 รายการ และเมื่อเดือนธ.ค.2561 กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการติดต่อจากนายธรรมฤทธิ์ ว่ามีความประสงค์จะส่งมอบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง อายุราว 1,800 ถึง 5,000 ปี จำนวน 104 รายการ ไว้เพื่อเป็นสมบัติของชาติ

เป็นครั้งแรกที่ประชาชนแสดงเจตจำนง จะมอบโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าจำนวนมากให้กับราชการ ประกอบด้วย เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้สำริด เครื่องประดับทำด้วยหิน แก้ว และเปลือกหอย บางชิ้นได้รับการซ่อมแซมต่อเติมให้มีสภาพสมบูรณ์ 

 

ภาพ:กรมศิลปากร

ภาพ:กรมศิลปากร

ภาพ:กรมศิลปากร

 

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณส่งมอบคืนสมบัติชาติ

นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณที่เห็นถึงความสำคัญของโบราณวัตถุอันมีคุณค่าทางโบราณคดี และประวัติ ศาสตร์ศิลปะ โดยยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน พร้อมกับขอให้ผู้ที่เก็บรักษาโบราณวัตถุไว้ นำกลับมาคืนให้เป็นสมบัติของชาติต่อไป การที่นำโบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงมามอบกลับคืนให้เป็นสมบัติของชาติในครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของชาติไทย

สำหรับโบราณวัตถุ จำนวน 104 รายการ มีที่มาหลากหลายแหล่ง ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ การแสดงเจตจำนงในการมอบโบราณวัตถุจำนวนมาก ที่ทรงคุณค่ายิ่งให้กับทางราชการ เพื่อกลับคืนเป็นสมบัติของชาติ

 

ภาพ:กรมศิลปากร

ภาพ:กรมศิลปากร

ภาพ:กรมศิลปากร

 

ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของคนในชาติเท่านั้น ยังเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะกระตุ้นเตือนคนรุ่นหลัง เกิดความรัก ความหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย ร่วมใจอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเก่าแก่ ให้ปรากฏเป็นหลักฐานทางอารยธรรมของชาติไทย 

โดยนายกรัฐมนตรี หวังให้คนไทยทุกคนมีจิตสำนึก มีความภูมิใจในรากเหง้าของคนไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ และใช้พลังความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินไทย ร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปเรื่อย ๆ

 

ภาพ:กรมศิลปากร

ภาพ:กรมศิลปากร

ภาพ:กรมศิลปากร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อ

"กรมศิลปากร" รับมอบโบราณวัตถุยุคบ้านเชียง 46 รายการ

สหรัฐฯ ส่งคืน 12 โบราณวัตถุบ้านเชียง อายุ 4,300 ปี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง