เลือกตั้ง2562 : เสนอพรรคการเมืองทำนโยบายช่วยแรงงานนอกระบบ 21 ล้านคน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เลือกตั้ง2562 : เสนอพรรคการเมืองทำนโยบายช่วยแรงงานนอกระบบ 21 ล้านคน

เศรษฐกิจ
26 ก.พ. 62
06:46
371
Logo Thai PBS
เลือกตั้ง2562 : เสนอพรรคการเมืองทำนโยบายช่วยแรงงานนอกระบบ 21 ล้านคน
นักวิชาการเสนอให้พรรคการเมืองให้ความสำคัญต่อแรงงานนอกระบบ เพราะส่วนใหญ่ยังไม่มีนโยบายเพื่อคนกลุ่มนี้ ทั้งที่มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน พวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาไม่มีสวัสดิการในการทำงาน และเข้าไม่ถึงสวัสดิการรัฐ

ศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า พรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังไม่มีนโยบายเพื่อแรงงานนอกระบบ ทั้งที่คนกลุ่มนี้ถือเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน ปัญหาของกลุ่มนี้ คือ ไม่มีสวัสดิการในการทำงาน เข้าไม่ถึงระบบประกันสังคมเพราะไม่มีนายจ้างช่วยจ่ายเงินสมทบ จึงเสนอว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ ควรทำให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงสวัสดิการรัฐอย่างเท่าเทียม

 

ศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขณะเดียวกันยังเสนอว่า พรรคการเมืองควรมีนโยบาย หรือมาตรการดูแลปากท้องของผู้ใช้แรงงานระยะยาวเพราะเป็นเรื่องสำคัญ เกี่ยวข้องชีวิตความเป็นอยู่

ผลสํารวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2561 พบว่า มีแรงงานนอกระบบกว่า 21 ล้านคน หรือร้อยละ 55 ของผู้มีงานทำทั้งหมด 38 ล้านคน สิ่งที่แรงงานนอกระบบต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือมากที่สุด คือ ปัญหาค่าตอบแทน รองลงมาเป็นการทํางานหนัก งานที่ทําไม่ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่อง ไม่มีสวัสดิการ และชั่วโมงทํางานมากเกินไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง