เลือกตั้ง2562: คนพิการ-ผู้สูงอายุ ชวนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง

การเมือง
17 มี.ค. 62
11:48
1,004
Logo Thai PBS
เลือกตั้ง2562: คนพิการ-ผู้สูงอายุ ชวนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง

อธิบดี พก. ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ พร้อมเชิญชวนคนพิการกว่า 1,834,808 คน และผู้สูงอายุ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเวลา 17.00 น.โดยจัด 10 สถานที่อำนวยความสะดวก

วันนี้ (17 มี.ค.2562) เมื่อเวลา 10.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รองรับการเลือกตั้งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

ทั้งนี้จากข้อมูลคนพิการที่มาขึ้นทะเบียนเพื่อออกบัตรประจำตัวคนพิการ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค.นี้ มีคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,834,808 คน ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติการออกเสียงเลือกตั้ง และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2561 มาตรา 92 บัญญัติให้มีการอํานวยความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของ คนพิการ และผู้สูงอายุ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียง ลงคะแนนภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง

 

สำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ จัดเป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ได้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการเลือกตั้งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ได้แก่ ที่นั่งรอสำหรับคนพิการ ช่องทางพิเศษ จุดจอดรถคนพิการ ผู้สูงอายุ ห้องน้ำราวจับ

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกอื่น เช่น ทำคู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นอักษรเบรลล์ บัตรทาบบัตรเลือกตั้ง สำหรับคนพิการทางการเห็น แอปพลิเคชันฉลาดเลือก รถเข็น โคมไฟ แว่นขยายหรืออื่นๆ ตามความจำเป็น

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ 
  • บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค 
  • โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เขตพญาไท
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.สงขลา 
  • สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ จ.เชียงใหม่
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจ.นครพนม
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี 
  • มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

 

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า  พก.ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นับเป็นหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงที่จะร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมคนพิการทุกประเภทความพิการ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และ กกต. ที่มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้กับคนพิการในระดับพื้นที่ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคนพิการและผู้สูงอายุ ออกมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าได้จนถึงเวลา 17.00 น.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง 2562: "พล.อ.เปรม" ปรากฎตัวครั้งแรกเลือกตั้งล่วงหน้า

เลือกตั้ง 2562: เปิดหีบ ! คนกรุงฯ ทยอยใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก

 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ