อบรมบุคลากรทางการแพทย์รุ่นแรก ใช้กัญชากับผู้ป่วย

สังคม
29 เม.ย. 62
07:21
3,844
Logo Thai PBS
อบรมบุคลากรทางการแพทย์รุ่นแรก ใช้กัญชากับผู้ป่วย
วันนี้ (29 เม.ย.) จะเป็นครั้งแรกที่บุคลากรทางการแพทย์ จะได้อบรมการใช้กัญชา เพื่อนำไปใช้จริงกับผู้ป่วย 200 คนในรุ่นแรก ทุกคนต้องผ่านการสอบ จึงจะได้ใบรับรอง ไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันนี้ (29 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการแพทย์จะจัดอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยนายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์จะเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งถือเป็นลอตแรก หลังเปิดรับสมัครลงทะเบียนทางออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 200 คน ประกอบด้วย กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรรม ใช้เวลาอบรม 2 วันด้วยกัน คือระหว่างวันที่ 29-30 เมษายนนี้ เนื้อหาการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่งว่าสิ่งใดควรระมัดระวัง ซึ่งแพทย์ ทันตแพทย์ จะเป็นผู้ใช้ ส่วนเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยา ดังนั้น จึงต้องมีความรู้เพื่ออธิบาย นำกัญชา และให้ความรู้กับผู้ป่วยได้

 

 

เบื้องต้น จะจัดอบรมทั้งหมด 6 รุ่น ภายใต้คณะกรรมการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ ซึ่งมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนทั้งราชวิทยาลัยและสมาคมต่างๆ รายละเอียด ประกอบด้วย นโยบายการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ข้อมูลพื้นฐานของกัญชา กฎหมายการใช้กัญชาทางการแพทย์ การกำกับดูแล โรคใดที่สามารถใช้กัญชารักษาได้ การพิจารณาจ่ายยากับผู้ป่วย ซึ่งการจะขอรับใบอนุญาตสั่งใช้ หรือจ่ายสารสกัดกัญชาได้ ต้องผ่านหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองเท่านั้น และข้อพึงระวังต่างๆ

 

 

สำหรับการอบรมรุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคมนี้ โดยจะเปิดลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ซึ่งหลังการอบรมก็จะมีการสอบ และนำใบผ่านการสอบไปขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขออนุญาตใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ และทุก 2 ปี ต้องกลับมาดำเนินการซ้ำใหม่ เพราะองค์ความรู้เปลี่ยนไป