33 ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย "เลือกตั้ง" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

33 ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย "เลือกตั้ง"

การเมือง
25 มิ.ย. 62
11:56
1,177
Logo Thai PBS
33 ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย "เลือกตั้ง"
กกต.สรุปการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. พบว่าผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของ 74 พรรคการเมือง มายื่นครบทั้งหมด ส่วนผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ยื่นแค่ 10,575 คน และไม่มายื่น 33 คน

วันนี้ (25 มิ.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีรายงานข่าวจาก กกต.เรื่องการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.ของผู้สมัคร ส.ส.และหัวหน้าพรรคการเมือง ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยพบว่าผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของ 74 พรรคการเมือง มายื่นครบทั้ง 74 พรรคการเมือง ส่วนผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 10,608 คน แต่มีผู้มายื่นภายในกำหนดเวลา 10,575 คน โดยมีผู้ที่ไม่มายื่นจำนวน 33 คน

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 67 กำหนดให้ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัคร ส.ส.และหัวหน้าพรรคการเมือง ต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายการเลือกตั้งตามแบบที่ กกต.กำหนด ซึ่ง กกต.เปิดให้พรรคการเมืองยื่นถึงวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเปิดให้ยื่นในวันหยุดราชการเสาร์และอาทิตย์แล้ว

และตามที่กฎหมายกำหนด หากผู้สมัคร ส.ส.ไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 5 ปี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง