ป.ป.ช.แจงชี้มูลความผิด "นาที" ไม่แสดงที่ดิน-หนี้สินคู่สมรส 95 ล้านบาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ป.ป.ช.แจงชี้มูลความผิด "นาที" ไม่แสดงที่ดิน-หนี้สินคู่สมรส 95 ล้านบาท

การเมือง
2 ก.ค. 62
13:08
548
Logo Thai PBS
ป.ป.ช.แจงชี้มูลความผิด "นาที" ไม่แสดงที่ดิน-หนี้สินคู่สมรส 95 ล้านบาท
ป.ป.ช.ชี้แจงกรณีชี้มูลความผิด นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ เนื่องจากไม่แสดงที่ดินและหนี้สินคู่สมรส รวมมูลค่า 95 ล้านบาท ซึ่งศาลฎีกาฯ นัดไต่สวน 9 ก.ค.นี้


วันนี้ (2 ก.ค.2562) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด นางนาที รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสมัยที่ 2 จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวน วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นั้น ขอชี้แจงว่ากรณีดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของนางนาที รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งปี 2554 กรณีพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากยุบสภา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 โดยนางนาที รัชกิจประการ ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ผลการตรวจสอบปรากฏว่า นางนาที รัชกิจประการ ไม่แสดงรายการทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของตนเองในท้องที่ จ.พัทลุง จำนวน 2 แปลง มูลค่า 2,000,000 บาท และหนี้สินของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (คู่สมรส) จากการกู้ยืมเงินบุคคลอื่น และหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น จำนวน 93,039,949 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินที่ไม่แสดงจำนวน 95,039,949 บาท

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ นางนาที รัชกิจประการ และนางนาที รัชกิจประการ ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว สำนักงาน ป.ป.ช.จึงได้สรุปรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 9 เสียงว่า นางนาที รัชกิจประการ ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ จึงเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และขอให้ลงโทษทางอาญา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 114 วรรคสอง (1), มาตรา 81, มาตรา 167 ประกอบมาตรา 188

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง