5 คู่ผ่านรอบแรก "สะอาดบุรี ปี 2" จัดการขยะเหลือศูนย์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

5 คู่ผ่านรอบแรก "สะอาดบุรี ปี 2" จัดการขยะเหลือศูนย์

Logo Thai PBS
5 คู่ผ่านรอบแรก "สะอาดบุรี ปี 2" จัดการขยะเหลือศูนย์
5 คู่พี่เลี้ยง - น้องใหม่ ผ่านออดิชั่นรอบแรก สะอาดบุรีปี 2 จากที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 15 คู่ทั่วประเทศ เพื่อแข่งขันการโค้ชให้ชุมชนน้องใหม่กลายเป็นนักจัดการขยะ

วันนี้ (5 ก.ค.2562) วันที่สองของการออดิชั่นคัดเลือกชุมชนตามโครงการสะอาดบุรี ปี 2 มีชุมชนคู่พี่เลี้ยง-น้องใหม่ มาออดิชั่น 8 คู่ชุมชน หลังจากเมื่อวานนี้ (4 ก.ค.) แข่งขันออดิชั่นไป 7 คู่ชุมชน ซึ่งกรรมการต้องคัดเลือกให้เหลือ 4 คู่ชุมชน ที่จะแข๋งขันการโค้ช ให้ชุมชนน้องใหม่สามารถจัดการขยะในชุมชนตนเองอย่างได้ผล

จากการออดิชั่น ชุมชนพี่เลี้ยง และชุมชนน้องใหม่ที่ร่วมกันนำเสนอเหตุผลที่เลือกชุมชนน้องใหม่ สภาพปัญหาขยะของชุมชนน้องใหม่ วิธีการที่พี่เลี้ยงจะโค้ชชุมชนน้องใหม่ และเป้าหมายในการจัดการขยะของชุมชนน้องใหม่ และกรรมการพิจารณาเกณฑ์การตัดสินที่ประกอบด้วย วิธีการและเป้าหมายที่เป็นไปได้จริง การมีส่วนร่วมและความยั่งยืน

ทำให้กรรมการตัดสินใจเลือก 5 คู่ขุมชนให้เข้ารอบ โดยเพิ่มอีก 1 คู่ เนื่องจากมีความเข้ม้น น่าสนใจในการขยายผลการจัดการขยะที่ต้นทางโดย 5 คู่ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบโค้ชชิ่ง ได้แก่

  • ชุมชนป่าตึงงาม-ชุมชนบ้านสันป่าสัก จ.ลำพูน
  • ชุมชนบ้านโป่งศรีนคร-ชุมชนบ้านดอนแก้ว จ.เชียงราย
  • ชุมชนหมู่ 6 บ้านหนองสะแกกวน-ชุมชนหมู่ 5 โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
  • ชุมชนบุลำดวนใต้-ชุมชนชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์
  • ชุมชนเกาะกลาง-ชุมชนแฟลต 23-24 กรุงเทพมหาคร

 

 

หลังจากนี้กรรมการจะลงตรวจสภาพพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทั้ง 5 ชุมชนน้องใหม่ เพื่อดูสภาพปัญหาขยะและให้เวลาชุมชนพี่เลี้ยงโค้ชชุมชนน้องเป็นเวลา 3 เดือนก่อนที่กรรมการจะกลับไปตรวจสอบว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ เพื่อตัดสินรางวัลชนะเลิศอีกครั้งหนึ่ง โดยคู่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 100,000 บาท

โครงการสะอาดบุรีนี้ ไทยพีบีเอส ร่วมดำเนินการกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นปีที่ 2 แล้ว ตามแนวทางส่งเสริมการจัดการขยะที่ไทยพีบีเอสเนินการมาโดยตลอด เน้นให้ชุมชนจัดการตนเอง จึงได้เริ่มวิธีการพี่สอนน้อง

โดยให้ชุมชนที่มีความสามารถจัดการขยะระดับมือรางวัลชุมชนปลอดขยะ ขยายผลนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้ชุมชนอื่นที่ยังไม่สามารถจัดการขยะในชุมชน ให้มีองค์ความรู้และเกิดจิตสำนึกในการจัดการขยะของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แข่งเดือดเฟ้นหาชุมชน "สะอาดบุรีปี 2" ลดขยะยั่งยืน

นายกฯ ชวนห้าง-ร้านร่วมงดแจกถุงลดขยะพลาสติก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง