นายกฯ ระบุ ยังไม่เปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขใต้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นายกฯ ระบุ ยังไม่เปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขใต้

การเมือง
22 ส.ค. 62
17:59
304
Logo Thai PBS
นายกฯ ระบุ ยังไม่เปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขใต้
นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะประชุมสภาความมั่นคงนัดแรก ย้ำการทำงานด้านความมั่นคงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมระบุ ยังไม่ตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขคนใหม่ แทนพล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ซึ่งไปทำหน้าที่ ส.ว.

วันนี้ (22 ส.ค.2562) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่ 1/2562 ว่า เป็นการประชุมคณะกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาตินัดแรก โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงนโยบายด้านความมั่นคง และแนวทางการปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่อง

ส่วนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุข ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยฯ จาก พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แต่เนื่องจาก พล.อ.อุดมชัย ต้องไปทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จึงให้รองหัวหน้าคณะพูดคุยฯ ทำหน้าที่แทนไปก่อนจนกว่าจะมีการพร้อม ซึ่งนโยบายการพูดคุยฯ มีความชัดเจนอยู่แล้วและจะเดินหน้าต่อไป

ส่วนมาตรการลดความรุนแรงและสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ ขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน เพราะผู้ก่อความไม่สงบพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อขยายพื้นที่ข่าวเท่านั้น

ทั้งนี้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ยังได้พิจารณาเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง คือ ร่างแนวทางการกำหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่างๆ ปี 2562-2564 เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดการผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของไทยต่อกลุ่มประเทศต่างๆ ทั้งกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ กลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศในภูมิภาค

และร่างแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ระบบเครื่องส่งและวัสดุอุปกรณ์ทางทะเล อากาศและทางบก เพื่อรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทย

ขณะที่ในวันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์ โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาปลดล็อคพื้นที่ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินบางพื้นที่ มาใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ตามสถานการณ์ที่ลดความรุนแรงลง หลังจากที่ผ่านมาได้มีการปลดล็อคไปแล้ว 5 อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง