ห้ามขายเหล้ารอบมหาวิทยาลัยในรัศมี 300 เมตร | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ห้ามขายเหล้ารอบมหาวิทยาลัยในรัศมี 300 เมตร

สังคม
18 มิ.ย. 58
12:29
319
Logo Thai PBS
ห้ามขายเหล้ารอบมหาวิทยาลัยในรัศมี 300 เมตร

ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติห้ามให้มีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบริเวณรอบมหาวิทยาลัยในรัศมี 300 เมตร โดยจะเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พิจารณาในวันที่ 3 ก.ค.2558

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยที่ประชุมมีมติให้จำกัดระยะการตั้งร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในรัศมี 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัย แต่มีข้อยกเว้นโรงแรมหรือโซนนิ่งที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายได้

โดยจะทำหนังสือถึงที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการช่วยควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ของนักศึกษา พร้อมกันนี้จะนำมติทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติในวันที่ 3 ก.ค.2558 หากมีผลบังคับใช้จะยืดเวลาให้ผู้ประกอบการได้เตรียมตัวเป็นเวลา 30 วัน

ก่อนการประชุมมีตัวแทนนักศึกษาจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ นำจดหมายเปิดผนึกมอบให้ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องให้ออกมาตรการควบคุมร้านเหล้ารัศมี 500 เมตรรอบมหาวิทยาลัย หรือรัศมี 300 เมตรเป็นอย่างต่ำ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง