"พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ"

การเมือง
30 ก.ย. 62
14:47
2,616
Logo Thai PBS
"พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ"

วันนี้(30 ก.ย.62) กองทัพอากาศ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่างพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน กับพลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่ ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ได้กล่าวชมพลอากาศเอก มานัต ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล อีกทั้งมีประสบการณ์ทั้งในด้านการบิน การบริหาร และวิทยาการแขนงต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีจิตใจโอบอ้อมอารี จึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นผู้นำกองทัพอากาศสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค กิจให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทัพอากาศ ประเทศชาติและประชาชนต่อไป

ขณะที่พลอากาศเอกมานัต กล่าวว่า ขอรับหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ สืบต่อจากพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และจะปฎิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ

ทั้งนี้ตลอดเวลาที่ได้ปฏิบัติราชการในกองทัพอากาศ ได้ประจักษ์ถึงขีดความสามารถในการทำงานของพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ตลอดมา ซึ่งเป็นนักปกครองและเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่ดำรงตนอย่างเรียบง่าย ยึดมั่นในคุณธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทและเสียสละเพื่อกองทัพอากาศและประเทศชาติจนมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 27 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำกรุงเบอร์ลิน และรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารอากาศอากาศไทยประจำกรุงปารีส และรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำกรุงโรม เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ รองเสนาธิการทหารอากาศ เสนาธิการทหารอากาศ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

กองทัพอากาศ

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ