"การบินไทย" ย้ายเคาน์เตอร์เช็กอินสนามบินฮ่องกง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"การบินไทย" ย้ายเคาน์เตอร์เช็กอินสนามบินฮ่องกง

เศรษฐกิจ
18 พ.ย. 62
15:34
709
Logo Thai PBS
"การบินไทย" ย้ายเคาน์เตอร์เช็กอินสนามบินฮ่องกง
การบินไทยย้ายจุดเช็กอินที่สนามบินฮ่องกง พร้อมขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า การบินไทยจะย้ายเคาน์เตอร์เช็กอินที่สนามบินฮ่องกง จากอาคารผู้โดยสาร 2 แถว Q ไปยังอาคารผู้โดยสาร 1 แถว H บริเวณหน้าโถงทางเข้าจุดตรวจคนเข้าเมืองฝั่งเหนือ ซึ่งจะอยู่ใกล้กับตู้โหลดสัมภาระเช็กอินด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นี้เป็นต้นไป โดยให้บริการตามวันและเวลา ดังนี้

- เคาน์เตอร์เช็กอิน แถว H27-32 ให้บริการเวลา 05.05 น. - 20.05 น. ทุกเที่ยวบินของการบินไทย

- เคาน์เตอร์เช็กอิน แถว H33-34 ให้บริการเวลา 17.45 น. - 18.15 น. เฉพาะเที่ยวบินที่ ทีจี 639 และ ทีจี 607

 

 

นอกจากนี้ การบินไทยยังขอความร่วมมือจากผู้โดยสาร โดยขอให้เดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาทำการบิน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในบริเวณจุดตรวจคนเข้าเมือง ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางการบิน พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง