กกต.ชงศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบ "อนาคตใหม่" ปมเงินกู้

การเมือง
11 ธ.ค. 62
16:13
2,249
Logo Thai PBS
กกต.ชงศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบ "อนาคตใหม่" ปมเงินกู้
มติ กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ คดีกู้เงิน 191 ล้านบาท จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ชี้ฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

วันนี้ (11 ธ.ค.2562) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประชุมพิจารณาคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท ของพรรคอนาคตใหม่ หลังจาก กกต.ไม่อนุญาตให้พรรคอนาคตใหม่ขยายเวลาการยื่นเอกสารชี้แจงคดีดังกล่าว

ต่อมาเวลา 16.10 น. กกต. เผยแพร่เอกสารชี้แจงว่า ที่ประชุม กกต. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินนายธนาธรแล้ว ที่ประชุมเห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร เป็นเงิน 191.2 ล้านบาท เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ทั้งนี้มีรายงานว่า เวลา 18.00 น. พรรคอนาคตใหม่จะแถลงท่าที หลัง กกต.มีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลุ้น กกต. วินิจฉัยคดีเงินกู้ 191 ล้าน พรรคอนาคตใหม่

กกต.ยันไม่มีธงทางการเมืองชี้นำสำนวนคดี "ธนาธร" ปล่อยกู้ อนค.

มติเอกฉันท์! กกต.สั่ง "อนาคตใหม่" แจงปมกู้ยืมเงิน 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง