จับ 3 รีสอร์ทรุก "ม่อนแจ่ม" ขยายผลนายทุนจีน

สิ่งแวดล้อม
29 ธ.ค. 62
07:35
8,642
Logo Thai PBS
จับ 3 รีสอร์ทรุก "ม่อนแจ่ม" ขยายผลนายทุนจีน
กรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบรีสอร์ทบุกรุกพื้นที่ม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมดำเนินคดี 3 แห่ง และขยายผลตรวจสอบนายทุนจีน

วันที่ 28 ธ.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่จากชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ และชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ กอ.รมน. บูรณาการภายใต้ศูนย์พิทักษ์ป่า ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านและแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมทั้งตรวจสอบการถือครองที่ดินของรีสอร์ทในพื้นที่ดังกล่าว

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เปิดเผยว่า คณะเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการที่ครอบครองทำประโยชน์ทั้งหมด โดยผู้ที่ครอบครองทั้งหมดอยู่ในแปลงจัดสรรที่ดินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าของกรมป่าไม้ จำนวน 53 คน

 

การตรวจสอบพบมีสิทธิอยู่ทำกิน 38 ราย มีสิทธิอยู่อาศัยทำกินแต่ทำเกินพื้นที่ 12 ราย ไม่มีสิทธิทำกินและอยู่อาศัย 3 ราย เนื่องจากมีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครองทำประโยชน์เป็นบุคคลจากท้องที่อื่น และไม่มีรายชื่อในโครงการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ม่อนแสนสิริจันทรา, ม่อนดอยลอยฟ้า และบ้านท่าจันทร์ รวมเนื้อที่ทั้ง 3 แปลง 8 ไร่เศษ

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคัดกรองในกรณีผู้มีสิทธิอยู่อาศัยทำกินแต่ทำเกินพื้นที่ 12 ราย พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ครอบครองแปลงที่ดินทราบวัตถุของการดำเนินการปฎิบัติการเข้าตรวจสอบ และจัดระเบียบในครั้งนี้

  • ห้ามให้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด หากมีการก่อสร้างใหม่ จะจับกุมและดำเนินคดีและหมดสิทธิ์ในที่ดินที่ทางรัฐจะจัดสรรให้ทำกิน โดยจัดทำป้ายติดประกาศให้ผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินแต่ละรายทราบ
  • คัดกรองบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติในแปลงที่ดิน 50 กว่าราย เช่น คนจากต่างถิ่น นายทุน ซึ่งจะดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะนี้ดำเนินคดีไปแล้ว 4 ราย รวมทั้งตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติรายอื่นที่เข้ามาครอบครองทำประโยชน์ที่ดินในเขตดอยม่อนแจ่มโดยไม่มีสิทธิครอบครอง และจะแจ้งความดำเนินคดีทุกราย
  • กลุ่มประชาชนที่ทำกินและเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตแปลงที่ดินทั้ง 50แปลง หากตรวจสอบพบว่ามีก่อสร้างออกนอกแปลง ให้รื้อถอนออกไปภายใน 15 วันหลังจากเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ

ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ได้เสนอที่ประชุมให้มีการตั้งจุดตรวจสอบการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าพื้นที่ เพื่อป้องกันการก่อสร้างเพิ่มเติม โดยจะตั้งจุดตรวจสอบที่บริเวณหน้าโครงการหลวงหนองหอย และเสนอให้มีการย้ายจุดที่ทิ้งขยะใหม่

ตรวจ  2  รีสอร์ต นายทุนต่างชาติรุกม่อนแจ่ม

อย่างไรก็ตาม การขยายผลตรวจสอบรีสอร์ทเป้าหมาย 2 แห่ง พบว่าอาจมีกลุ่มทุนชาวต่างชาติเข้าครอบครองที่ดินในเขตดอยม่อนแจ่ม โดยเจ้าของกิจการเป็นกลุ่มทุนต่างชาติร่วมกับคนไทย ในนามบริษัท ม่อนดารา จำกัด มีชื่อนายหยวนเฉิน ชาญสิริกุล, น.ส.เนียน ชี ชาน, นายชี ชิน ชาน, น.ส.สุอารยา วีระเศรษฐกุล, น.ส.อาภารัฐ ลีวงศ์พันธ์, และ น.ส.ชัญญ์ฐิตา เหลืองประมวล เป็นคณะกรรมการบริษัท ได้ทำเกินพื้นที่จากเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 3-2-45 ไร่ ซึ่งเข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีทันที และอีกรีสอร์ทคือ ม่อนจ้อ การตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ครอบครองมาจากกรุงเทพฯ และทั้ง 2 รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ของดอยม่อนแจ่ม คณะเจ้าหน้าที่จึงจะขยายผลดำเนินการตรวจสอบเพื่อทำบันทึกและจะนำเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดระเบียบโฮมสเตย์รุกป่า "ดอยม่อนแจ่ม" 

"วราวุธ" ลุยดำเนินคดีรีสอร์ตรุกป่าม่อนแจ่ม 2,000 ไร่ 

"พยัคฆ์ไพร-พญาเสือ" ลงพื้นที่ตรวจบุกรุกม่อนแจ่ม