ไม่พอแจก "จานกาบไผ่-ใบตองตึง" นำร่องอุทยานศรีน่าน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ไม่พอแจก "จานกาบไผ่-ใบตองตึง" นำร่องอุทยานศรีน่าน

สิ่งแวดล้อม
2 ม.ค. 63
12:38
1,515
Logo Thai PBS
ไม่พอแจก "จานกาบไผ่-ใบตองตึง" นำร่องอุทยานศรีน่าน
เริ่มปรับให้นักท่องเที่ยวใช้จาน ชามจากกาบไผ่ ใบตองตึง ทดแทนถุงพลาสติก-โฟมในเขตอุทยานศรีน่าน นักวิชาการ ระบุต้นทุนยังสูง 2 บาทต่อใบต้องเร่งส่งเสริมเทคนิคการขึ้นรูป หลังผลิตได้เพียงวันละ 200 ใบไม่เพียงพอต่อปริมาณที่จะใช้รองรับนักท่องเที่ยว

วันนี้ (2 ม.ค.2563) นายบัณฑิต ฉิมชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน กล่าวว่า หลังจาก  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีนโยบายงดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในเขตอุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.นี้ ทางอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เตรียมความพร้อมไว้ในระดับหนึ่ง และได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก หรือ พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว และกิจกรรม "ขยะคืนถิ่น"

โดยนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอรับพาสสปอร์ตท่องเที่ยวไทยหัวใจสีเขียว (Green heart Passport) สะสมตราประทับแลกรับรางวัล ตามกติกาไม่สร้างขยะ และ ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก

นอกจากนี้ เตรียมแก้วน้ำ กระบอกไม้ไผ่ จาน ชาม ภาชนะที่ทำจากกาบไม้ไผ่ ใบกล้วย และใบตองตึง ผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบๆ อุทยานศรีน่านไว้บริการนักท่องเที่ยว
ภาพ:อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

ภาพ:อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

ภาพ:อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

 

เร่งหาเทคนิคใหม่-ลดต้นการผลิต

นายบัญฑิต กล่าวว่า สำหรับจาน ชาม กาบไผ่ และใบตองตึง ของชุมชนรอบอุทยานเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของอุทยาน กับผศ.ดร.เขมรัฐ เถลิงศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ที่เข้ามาทำวิจัย "นวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตเกษตรกรบนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน" ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในพื้นที่บ้านวนาไพร บ้านหนองผา และบ้านน้ำปี้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับอุทยาน เมื่อปีที่ผ่านมา

ภาพ:อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

ภาพ:อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

ภาพ:อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

 

ผศ.ดร.เขมรัฐ ระบุว่า ผลิตภัณฑ์กาบไผ่และใบตองตึง อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะของพระอาจารย์วิจิตร วัดถ้ำกระบอก และผศ. ดร. สุพิณ แสงสุข สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของคุณภาพ รูปแบบ และลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากจาน ชามกาบไผ่ และใบตองตึงยังมีเฉลี่ยต้นทุนใบละ 2 บาท ต่อไปหากสามารถลดต้นทุนการผลิตแล้ว จะนำไปส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนที่อยู่รอบอุทยาน

เบื้องต้นชาวบ้านบ้านวนาไพร ผลิตจาน ชามกาบไผ่ ใบตองตึงได้ 200 ใบ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่อุทยานศรีน่าน ในช่วงฤดูหนาวนี้ และต้นทุนยังสูงกว่าท้องตลาดเท่าตัว
ภาพ:อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

ภาพ:อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

ภาพ:อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทยานตาดหมอก ผลิต "จานใบไม้" แจกนักท่องเที่ยว

แจกฟรี! พาสปอร์ต 1 ล้านเล่มสะสมเที่ยวอุทยาน 155 แห่ง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง