จริง! คนไทย 12.2 ล้านคนมีเงินติดบัญชีไม่เกิน 500 บาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

จริง! คนไทย 12.2 ล้านคนมีเงินติดบัญชีไม่เกิน 500 บาท

สังคม
2 ม.ค. 63
15:47
2,873
Logo Thai PBS
จริง! คนไทย 12.2 ล้านคนมีเงินติดบัญชีไม่เกิน 500 บาท
งานวิจัยสถาบันวิจัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.) ยืนยันคนไทยกว่าครึ่ง 56.04% มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ แต่มีเงินในบัญชีน้อย ครึ่งหนึ่งของผู้ฝากมีเงินในบัญชีไม่ถึง 3,142 บาท ส่วน 32.8% หรือ 12.2 ล้านคนมีเงินในบัญชีไม่เกิน 500 บาท

วันนี้ (2 ม.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจข่าวจริงประเทศไทย เผยกรณีที่มีข้อความในสื่อออนไลน์ เรื่องเผยสถิติน่าตกใจ คนไทยเกินครึ่ง มีเงินติดบัญชีไม่ถึง 3,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าข้อมูลที่ปรากฎตามสื่อดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เนื้อหาข่าวที่แถลงผลการวิจัยนั้น นำมาจากงานแถลงข่าวและบทความวิจัย Abridge ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.) เพียงแต่อาจมีความคลาดเคลื่อนของตัวเลขบางจุดเล็กน้อย อาทิ 56% มีเงินในบัญชีไม่ถึง 3,142 บาท

ผลที่พบจากการวิจัย คือ ครึ่งหนึ่งของผู้ฝาก (50%) มีเงินในบัญชีไม่ถึง 3,142 บาท

ผู้ชายฝากเงินน้อยกว่าผู้หญิงเท่าตัวในทุกช่วงอายุ ค่าเฉลี่ยผู้หญิง 4,407 บาท ผู้ชาย 2,524 บาท เป็นเพราะมีการวางแผนทางการเงินมากกว่า และผู้ชายที่แต่งงานแล้วมักให้ผู้หญิงเป็นคนเก็บเงิน

ผลที่พบจากการวิจัย คือ ผู้ชายมียอดเงินฝากต่ำกว่าผู้หญิงกว่าสองเท่าในเกือบทุกช่วงอายุ โดยค่ากลางเงินฝากต่อรายในเพศหญิงอยู่ที่ 4,407 บาท เพศชายอยู่ที่ 2,524 บาท สะท้อนถึงความมีวินัยทางการเงิน หรือทักษะการบริหารจัดการเงินของผู้หญิงที่มีมากกว่าผู้ชายตั้งแต่ยังเล็ก สอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทสําคัญในการดูแลการเงินของครัวเรือน จึงอาจทําให้ผู้หญิงมีเงินในบัญชีมากกว่าผู้ชาย

สำหรับข้อมูลดังกล่าวสามารถอ้างอิงเนื้อหางานวิจัยในรายละเอียดที่ถูกต้องได้ทาง https://www.pier.or.th/…/uplo…/2019/12/aBRIDGEd_2019_023.pdf นอกจากนี้ยังแนะนำ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันคุ้มครองเงินฝาก DPA

เงินฝาก 80 ล้านบัญชีอยู่ที่ใครบ้าง

ไทยพีบีเอสออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยชิ้นนี้เพิ่มเติม ระบุว่า ในภาพรวมคนไทยกว่าครึ่ง 56.04% มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์แต่มีเงินในบัญชีน้อย โดยครึ่งหนึ่งของผู้ฝากมีเงินในบัญชีไม่ถึง 3,142 บาท เรายังพบว่า 32.8% ของผู้ฝาก หรือ 12.2 ล้านคนมีเงินในบัญชีไม่เกิน 500 บาท ซึ่งในจํานวนนั้นมีผู้ฝากถึง 4.7 ล้านคนที่มีเงิน ในบัญชีไม่ถึง 50 บาท ขณะเดียวกันมีเพียง 0.2% ของผู้ฝากที่มีเงินในบัญชีมากกว่า 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ความเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ มีความแตกต่างทั้งในมิติของอายุพื้นที่และระหว่างผู้ชายและผู้หญิง พบว่ากลุ่มที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ มากที่สุดคือกลุ่มวัยเริ่มทํางาน มีน้อยในกลุ่มวัยเด็ก และมีเกือบครึ่งในกลุ่มวัยหลังเกษียณ 

สถานการณ์เงินฝากตามอายุโดย 80% ของกลุ่มคนวัยเริ่มทํางาน 21-35 ปี จะมีบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ขณะที่มีเพียง 10-30% ของกลุ่มคนวัยเด็ก อายุ15-18 ปีที่มีบัญชี และครึ่งหนึ่งของ กลุ่มคนดังกล่าวก็มีเงินในบัญชีไม่ถึง 2,000บาท การมีบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์น้อยในเด็กอาจเป็นผลมาจากการที่เด็กส่วนใหญ่มักเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน (ซึ่งไม่รวมอยู่ในข้อมูลชุดนี้)

นอกจากนี้ ยังพบว่าจํานวนเงินในบัญชีมีความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือคนที่มีอายุมากจะมีเงินในบัญชีมากกว่าคนที่อายุน้อยโดยคนวัยหลังเกษียณมีค่ากลางเงินฝากในบัญชีต่อคน 7,445 บาท เทียบกับกลุ่มคนที่มีอายุน้อย 15-25 ปี ที่มีประมาณ 947 บาท

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง