กกต.แจงฟ้องยุบอนาคตใหม่ทำตามกฎหมาย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กกต.แจงฟ้องยุบอนาคตใหม่ทำตามกฎหมาย

การเมือง
10 ม.ค. 63
19:19
477
Logo Thai PBS
กกต.แจงฟ้องยุบอนาคตใหม่ทำตามกฎหมาย
สำนักงาน กกต.ออกเอกสารชี้แจงขั้นตอนการยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีเงินกู้เป็นไปตามระเบียบการสืบสวนของ กกต.

วันนี้ ( 10 ม.ค. 2563) กกต. ออกเอกสารชี้แจงกระบวนการพิจารณาคดีกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ 191 ล้านบาท  2 ประเด็น การดำเนินคดีอาญากับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ว่าเป็นไปตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด ปี 2561 ซึ่งกำหนดขั้นตอนสืบสวนไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1.คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ,2.เลขาธิการ กกต.,3.คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง และ4.คณะกรรมการการเลือกตั้ง

โดยขั้นตอนที่ 1-3 เป็นการเสนอความเห็น เพื่อให้ กกต.พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งความเห็นแต่ละขั้นตอนเป็นอิสระต่อกัน และไม่ผูกพันธ์ กกต. และในการพิจารณาสำหรับสำนวนการสึบสวนนี้ เสร็จสิ้นจากการพิจารณาในขั้นตอน ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกต.

 ก่อนที่ กกต. จะได้วินิจฉัยสำนวนการสอบสวนคดีอาญา  เพื่อให้การดำเนินการต่อก็รณีที่มีการกล่าวหา ว่ามีการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กกต. จึงมีมติให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา และดำเนินการตามหน้าที่อำนาจที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 จึงเป็นการดำเนินการกรณีความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 


ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 93 ว่าพรรคการเมืองกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเดียวกันตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันซึ่งเป็นเหตุให้ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3)

ทั้งนี้สำหรับสำนวนยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ว่าพรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าพรรคอนาคตใหม่กระทำการอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง และ กกต.ได้มีมติเห็นชอบให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่การดำเนินการเกี่ยวกับการทั้ง 2 กรณีดังกล่าวข้างต้น กกต.ได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ


ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.ยังชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีการนำเอกสารสำนวนการสืบสวนดังกล่าวข้างต้นไปเปิดเผย และพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลที่นำเอกสารราชการซึ่งเป็นชั้นความลับไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนโดยไม่มีอำนาจต่อไป

ก่อนหน้านี้ รศ.ปิยบุตร แสงกนกกุล  เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ออกมาเปิดเผยว่า มีเอกสารลับของคณะกรรมการไตร่สวน​และสอบสวนของ กกต. หลุด กรณีพรรคอนาคตใหม่ กู้เงิน 191 ล้านบาท  จึงตั้งข้อสังเกต ว่า กกต. เร่งรัดดำเนินการทั้งที่คณะกรรมการไตร่สวน​และสอบสวนมีคำสั่งยกคำร้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง