มหาวิทยาลัยดังออกมาตรการเข้มเฝ้าระวัง "ไวรัสโคโรนา" ระบาด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มหาวิทยาลัยดังออกมาตรการเข้มเฝ้าระวัง "ไวรัสโคโรนา" ระบาด

สังคม
27 ม.ค. 63
15:25
1,134
Logo Thai PBS
มหาวิทยาลัยดังออกมาตรการเข้มเฝ้าระวัง "ไวรัสโคโรนา" ระบาด
จากสถานการณ์ "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" ระบาด มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มออกมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งการขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรงดเข้า-ออกประเทศจีน ส่วนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เพิ่งเดินทางกลับจากจีนให้หยุดเรียน-หยุดทำงาน 10 วัน

ไทยพีบีเอสออนไลน์รวบรวมมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เริ่มมีการประกาศเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติหรือนักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางกลับจากประเทศจีนหรือในพื้นที่เสี่ยงพบการระบาดของเชื้อไวรัส

มหาวิทยาลัยรังสิต ออกประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า  วิทยาลัยนานาชาติ ขอความร่วมมือในการงดการเรียนการสอน ในวันที่ 27-31 ม.ค.2563 เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ พร้อมขอให้ประกาศรายละเอียดเหล่านี้ให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

 

 1. ดูแลสุขภาพตนเอง หากมีไข้หวัดหรือเจ็บป่วยใดๆ ให้ไปโรงพยาบาลโดยด่วน และแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทันที เพื่อแจ้งหน่วยสวัสดิการรักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งจะได้ไปตรวจเยี่ยมและประสานในการรักษาต่อไป

 2. หากมีการเดินทางไปยังประเทศจีนในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ให้นักศึกษาใส่หน้ากากอนามัย N95 อย่างน้อย 2 อาทิตย์ แม้ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หลีกเลี่ยงที่ชุมนุม และงดเดินทางออกนอกพื้นที่ไกลมหาวิทยาลัยและกรอกข้อมูลแบบฟอร์มต่อไปนี้ https://www.surveymonkey.com/r/LCJ5NTV

 3. หากยังไม่สามารถเดินทางกลับจากประเทศจีนได้ ให้ติดต่อ อ.ที่ปรึกษาทันที เพื่อจะได้ทราบข้อมูล และกรอกข้อมูลแบบฟอร์มต่อไปนี้ https://www.surveymonkey.com/r/LCJ5NTV

ม.แม่ฟ้าหลวงขอ นศ.งดเดินทางเข้า-ออกจีน

ขณะที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกประกาศด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการฝาระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการติดเชื้อและรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต และมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

 

 1. นักศึกษาและบุคลากรชาวจีนที่ยังพำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอให้ยังคงอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นับจากวันที่ประกาศ โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดความคืบหน้าเป็นระยะ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้กับนักศึกษาต่อไป

 2. นักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากวันที่ 18 ม.ค.2563 ขอให้หยุดเรียนหรือหยุดงาน เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับและขอให้แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ให้งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 0-5391-4119 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

 3. นักศึกษาและบุคลากรที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาขั้นตันทราบ และควรไปพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง โทร. 0-5391-4136 และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 4. นักศึกษาและบุคลากรที่ต้องเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อน

 5. นักศึกษาและบุคลากรควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการไอ จาม ควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หมั่นลงมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ


ทั้งนี้ หากนักศึกษาและบุคลากรมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่สงสัยจะติดเชื้อดังกล่าว ขอให้แจ้งงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง โทร. 0-5391-4119 เวลา 08.00 - 16.00 น. หรือห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 0-5391-4136 ตลอด 24 ชั่โมง เพื่อควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคุม 2563

ม.มหิดลให้ นศ.-บุคลากร ที่กลับจากจีนหยุด 10 วัน

ส่วน มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา เห็นควรดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

 

 1. นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับบ้านที่ประเทศจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้นักศึกษาจีนเหล่านันพำนักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และขอให้ส่วนงานติดต่อกับนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อแจ้งกำหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ ส่วนงานควรจัดการสอนเสริมให้กับนักศึกษา หลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ว

 2. สำหรับนักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ขอให้ส่วนงานประสานกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อขอให้หลีกเหลี่ยงการพบปะกับคนที่พึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

 3. ในกรณีนักศึกษาหรือบุคลากรที่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศจีน หลังจากวันที่ 17 ม.ค.2563 ขอให้นักศึกษาหรือบุคลากรเหล่านั้นหยุดเรียน และหยุดทำงาน เป็นระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และขอให้แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ให้ส่วนงานทราบ โดยให้ส่วนงานส่งข้อมูลนักศึกษาและบุคลากรเหล่านั้นมายังที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา (MU Health) งานบริการและสวัสติการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร 028494529-30 และให้เฝ้าติดตามนักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนอย่างใกล้ชิด

 4. นักศึกษาและบุคลากรที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นตันทราบ ควรไปพบแพทย์ทีโรพยาบาล ไม่ควรรักษาตนเอง และควรดูแลอย่างใกล้ชิด มิให้มีการแพร่เชื้อต่อไป

 5. ในกรณีที่นักศึกษาหรือบุคลากรต้องเดินทางไปยังประเทศจีน ขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อน และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ขอให้หลีกเลียงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ปวยไอ จาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

 6. ทางมหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากส่วนงานและนักศึกษา ในโอกาสต่อไปเพื่อป้องกันการระบาดของโรค

ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค ได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ intro.php และขอให้ส่วนงานรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน โดยขอให้จัดส่งข้อมูลได้ที่ หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา (MU Health) งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร 028494529-30 

ม.ศิลปากร ปิดประตูใหญ่ 3 ด้าน ตรวจไวรัสโคโรนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกประกาศผ่านเฟซบุ๊ก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CORONAVIRUS ที่มีแหล่งเริ่มใหม่มาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งมีการติดเชื้อและความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต และปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระมีนักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติผ่านเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โคโรน่า มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรมีมาตรการ ดังนี้

 1. ปิดประตูใหญ่ทั้ง3ด้าน ได้แก่ ประตูด้านหน้าพระลาน(ประตูแดง) ประตูด้านถนนมหาราช(ประตูเขียว) ประตูด้านกรมศิลป โดยเปิดประตูเล็กเพื่อเป็นการเข้า-ออก และง่ายต่อการตรวจตรา

 2. ขอสงวนสิทธิ์การเข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร เฉพาะนักศึกษา บุคลากรและหน่วยราชการภายนอกเท่านั้น

 3. การทำความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง(ห้องน้ำส่วนรวม) จะมีการทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาและสเปรย์ ฆ่าเชื้อโรค ทุก 2-3 ชั่วโมง

 4. ห้องอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จะจำหน่ายอาหาร เฉพาะ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยราชการภายนอกเท่านั้น

 5. สำหรับนักศึกษาของคณะวิชาที่เป็นชาวต่างชาติ โปรดติดบัตรนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
 6. ขอให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนป้องกันการติดเชื้อโรคและเชื้อไวรัส ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ผู้ที่มีไข้

 7. นักศึกษาและบุคลากร ที่มีไข้หรือความผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจควนไปพบแพทย์หรือหน่วยอนามัย ของมหาวิทยาลัย ทันที เพื่อคัดกรองโรค และเชื้อไวรัส เพื่อดำเนินการต่อไป

มข.จ่อแถลงรับมือโคโรนา 4 ก.พ.นี้

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหู่เป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 195/2563 เรื่องให้หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาด ให้นักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรืออยู่ใกล้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีอาการใดๆ หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงานได้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียนหรือขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา โดยแจ้งส่วนงานต้นสังกัดของตนทราบในวาระแรก

นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรกลุ่มเสี่ยง อาทิ นักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงตรุษจีนนั้น ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

หากมีกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือคนจำนวนมาก และอาจมีนักศึกษาต่างชาติร่วมด้วย ขอความร่วมมือให้นักศึกษางดการทำกิจกรรมดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเป็นปกติ

ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมแถลงข่าวเรื่อง “แพทย์ มข. แนะรับมือป้องกันไวรัสโคโรนา” กำหนดจัดขึ้นวันที่ 4 ก.พ.2563 นี้ ที่อาคารสิริคุณากร เพื่อชี้แจงรายละเอียดและการรับมือป้องกันโรค แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ให้ทราบรู้วิธีรับมือป้องกันและปลอดภัยจากโรค

มช.ประกาศมาตรการรับมือโคโรนา

ขณะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการป้องกันและการเฝ้ระวังการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) ดังนี้

 1. ขอให้คณะ/ส่วนงานจัดหาสบู่ แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ และจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่างๆ ให้เพียงพอ โดยฉพาะบริเวณทางเข้า - ออกหลักให้แก่นักศึกษาและบุคลากร พร้อมทั้งเช็ด ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสสาธารณะต่างๆ เช่น ที่จับบันได ปุ่มกดลิฟต์ ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูเข้า - ออกอาคาร และห้องทำงาน เป็นต้น

 2. ขอให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และให้ป้องกันการติดเชื้อด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยฉพาะเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ไอ จาม หรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารร้อนที่ปรุงสุกและสะอาดปลอดภัย พักผ่อนให้เพียงพอ และใหล้างมือหลังสัมผัสสิ่งต่างๆ

 3. นักศึกษาและบุคลากรที่มีไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโรค ไม่ควรรักษาอาการด้วยตัวเองพร้อมทั้งควรดูแลเฝ้าระวังและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมีให้มีการแพร่เชื้อ ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อและงดการไปร่วมในที่ชุมชนแออัด

 4. นักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้เลื่อนการเดินทางกลับและพำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อเฝ้าระวังอาการ และขอให้คณะ/สวนงานติดต่อกับนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อแจ้งกำหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ขอให้คณะ/ส่วนงานงดเว้นการนับเวลาการเข้าห้องเรียนและจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักศึกษาหลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ว

 5. นักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใน 14 วันที่ผ่านมา ขอให้ดูแลสุขภาพตนเอง หากมีความผิดปกติโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ ขอให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจคัดกรองโรคให้แน่ชัด เฝ้าระวัง ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และพักรักษาตัวให้หายเป็นปกติก่อนที่จะกลับมาเรียนและปฏิบัติงาน โดยขอให้คณะ/ส่วนงานงดเว้นนับเวลาการเข้าห้องเรียนและจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักศึกษาหลังจากที่หายเป็นปกติแล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง