รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปกองทัพ-ลดนายพลให้น้อยลง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปกองทัพ-ลดนายพลให้น้อยลง

การเมือง
27 ก.พ. 63
18:11
267
Logo Thai PBS
รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปกองทัพ-ลดนายพลให้น้อยลง
นายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลจะเดินหน้าปฏิรูปกองทัพให้เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมลดอัตรานายพลให้น้อยลงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวของกองทัพ ขณะเดียวกันก็จะเน้นสร้างสวัสดิการให้ชั้นผู้น้อย มุ่งพัฒนาเพื่อประชาชน

วันนี้ (27 ก.พ.2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ต่อกรณีการที่ฝ่ายค้านอภิปรายพาดพิงการทำงานของกองทัพว่า มีคนสงสัยว่าประเทศไทยจะกลายเป็นรัฐทหารหรือไม่ ขอชี้แจงว่ากองทัพมีแผนแม่บทในการปฏิรูปและปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหมระหว่างปี 2560-2569 ทำให้กองทัพเล็กลงและทำให้ทันสมัย และมีขีดความสามารถสูงทั้งในเรื่องคนและเครื่องมือต่างๆ ไม่เน้นแต่การจัดซื้อเท่านั้น

นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของเราให้ทัดเทียม ไม่ใช่มีไว้เพื่อรบกันแต่มีไว้เพื่อเจรจาต่อรองเท่านั้น ทหารของเราต้องทำให้เป็นทหารมืออาชีพและมีมาตรฐาน ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและต่อเนื่อง รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลอย่างเป็นรูปธรรม การจัดหายุทโธปกรณ์นั้นเรามีแผนนะครับ ไม่ใช่นึกจะซื้ออะไรก็ซื้อ เพราะต้องอยู่ในวงเงินของกระทรวงกลาโหมแต่ละปี ปี 256-2569 เรามุ่งเน้นการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานเฉพาะในส่วนที่ซ่อมได้ ตลอดจนให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในพื้นที่อีอีซี" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นอกจากนี้จะมีการปรับปรุงหน่วยงานให้มีขนาดเล็กลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ วันนี้เราปรับลดจำนวนรถถังลงจากกองพันละ 51 คันเหลือเพียง 44 คัน ยานเกราะล้อยางจากกองพันละ 96 คันเหลือ 81 คัน แต่ยังคงความสามารถไว้เท่าเดิม โดยทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือนั้นเพราะเรามีมูลค่าทางทะเลมหาศาลประมาณ 24 ล้านล้านบาทต่อปี มีเรือสินค้าเข้าออกอ่าวไทยปีละ 1.5 หมื่นลำและจะมากขึ้นไปอีก รอบบ้านมีเรือดำน้ำ เวียดนามมี 6 ลำ อินโดนีเซียมี 5 ลำ เราจึงมีความจำเป็นเหมือนกันภายใต้ราคาที่ยอมรับได้ เราต้องดำเนินการโดยวางแผนระยะยาวแต่จะได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณ ทุกอย่างเป็นไปตามความจำเป็น เพราะมิฉะนั้นจะยิ่งล่าช้าออกไปอีก

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เรื่องการบริหารกำลังพลนั้นก็มีแนวทางการปรับลดนายพลให้เหลือ 50% ตั้งแต่ปี 2551-2571 ส่วนเรื่องทำร้ายทหารและการทุจริตเบี้ยเลี้ยงก็มีการลงโทษมาตลอด และมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการชั้นผูัน้อย และวันนี้ทหารบริการก็มีสัดส่วนเหลือจำนวนน้อยมาก ที่กล่าวหาเอาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมู ผู้บังคับบัญชาคนนั้นก็ได้รับการลงโทษแล้ว อย่างไรก็ตาม การเกณฑ์ทหารเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้บรรจุกำลังพลเพียง 64% ของอัตราตามจริงเท่านั้น เพื่อให้ลดงบประมาณด้านบุคลากร งบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่มีตัวเลขสูงขึ้นนั้นเป็นไปตามสัดส่วนของงบประมาณประเทศ

ทั้งนี้ถ้ารวมเม็ดเงินและเม็ดงานแล้วทหารทำงานอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องการรักษาอธิปไตยมากพอสมควร ทั้งการพัฒนา การบรรเทาภัยพิบัติ หรืออะไรที่นึกอะไรไม่ออกก็บอกทหารครับ เขาก็มาตลอด เรื่องการทุจริตผมคิดว่ามีทุกหน่วยงาน เราต้องขจัดคนไม่ดีออกไปและลงโทษ และดูแลประชาชนภายใต้คำขวัญเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชชน เราต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส เป็นคติประจำใจของทหารทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง