สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองแท่ง ซื้อขายมีส่วนต่าง 300 บาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองแท่ง ซื้อขายมีส่วนต่าง 300 บาท

เศรษฐกิจ
25 มี.ค. 63
10:30
1,525
Logo Thai PBS
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองแท่ง ซื้อขายมีส่วนต่าง 300 บาท
สมาคมค้าทองคำ ประกาศ "ราคาทองแท่ง" จะซื้อขายมีส่วนต่าง 300 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

วันนี้ (25 มี.ค.2563) สมาคมค้าทองคำ มีประกาศการกำหนดราคาทองคำในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างหนักไปทั่วโลกในขณะนี้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจค้าทองคำเป็นวงกว้าง ส่งผลทำให้ราคาทองคำมีความผันผวนสูง และกำหนดค่า Premium หรือ Discount ไม่เป็นไปตามสภาวการณ์ปกติ รวมทั้งเกิดปัญหาด้านการขนส่ง นำเข้า ส่งออกทองคำระหว่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการลดเที่ยวบิน และมาตรการการผ่านเข้าออกของแต่ละประเทศ

ในการนี้ สมาคมค้าทองคำ ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อันประกอบไปด้วย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า-ส่งออก ทองคำ เพื่อรอหารือปัญหาดังกล่าวในหลายวาระด้วยกัน ซึ่งเห็นสมควรกำหนดมาตรการเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยให้ตลาดค้าทองคำของประเทศไทย มีความสมดุลและเป็นธรรมโดยอ้างอิงราคาทองคำตามกลไกลตลาดโลก เพื่อให้ภาคธุรกิจค้าทองคำสามารถดำเนินการซื้อขายทองคำภายในประเทศได้ตามปกติ และเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการซื้อขายที่อาจหยุดชะงักลงจากวิกฤตนี้

จึงมีมติกำหนดให้ประกาศ ราคาทองคำแท่งขายออก และราคาทองคำแท่งรับซื้อคืน มีส่วนต่าง 300 บาท เพื่อให้การซื้อขายราคาทองคำภายในประเทศ ยังสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวการณ์ที่ผิดปกติเช่นนี้ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 มี.ค.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง