เชื้อ COVID-19 อยู่ในสารคัดหลั่งชนิดใดมากที่สุด ?

สังคม
8 เม.ย. 63
06:54
16,784
Logo Thai PBS
เชื้อ COVID-19 อยู่ในสารคัดหลั่งชนิดใดมากที่สุด ?
เว็บไซต์รัฐบาลไทย เผยแพร่อินโฟกราฟิกข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 อยู่ในสารคัดหลั่งต่างๆ พบอยู่ในน้ำมูกมากสุดถึง ร้อยละ 97.9 ขณะที่ปัสสาวะ อสุจิ และน้ำหล่อลื่นจากช่องคลอดไม่พบเชื้อไวรัส

วันนี้ (8 เม.ย.2563) เว็บไซต์รัฐบาลไทย ได้เผยแพร่อินโฟกราฟิก เรื่อง โควิด-19 อยู่ไหนเยอะสุด? โดยระบุว่า "สารคัดหลั่ง" คือ สารที่ร่างกายสร้างขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่แตกต่างกันไป เมื่อติดเชื้อ COVID-19 เชื้อจะไปสะสมในสารคัดหลั่งชนิดต่างๆ ซึ่งมีปริมาณไม่เท่ากัน 

เชื้อ COVID-19 พบสะสมมากที่สุดในน้ำมูก โดยพบเชื้อประมาณ ร้อยละ 97.9 ดังนั้น การตรวจหาเชื้อ จึงตรวจจากน้ำมูกเป็นหลัก รองลงมาพบเชื้อ COVID-19 ในน้ำลายถึง ร้อยละ 88.6 และในอุจจาระมีเชื้อ COVID-19 อยู่ถึงร้อยละ 70.8 ซึ่งถือว่ามีปริมาณมาก เมื่อเข้าห้องน้ำสาธารณะจึงควรปิดฝาก่อนกดชักโครกและล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งอย่างน้อย 20 วินาที


สำหรับในลำคอ พบเชื้อ COVID-19 ประมาณ ร้อยละ 60 ทำให้ทีมแพทย์เลือกเก็บตัวอย่างจากบริเวณคอ เพื่อตรวจหาเชื่อ COVID-19 ส่วนในเลือดพบเชื้อ COVID-19 เพียงร้อยละ 12.3 การบริจาคเลือดจึงต้องคัดกรองกันอย่างดี หากเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่แน่ใจ อย่าเพิ่งมาบริจาคเลือด และสุดท้ายน้ำตา พบเชื้ออยู่ประมาณร้อยละ 1.1 เท่านั้น


ขณะที่ในปัสสาวะ อสุจิ และน้ำหล่อลื่นจากช่องคลอดไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19 

ทั้งนี้ ทางที่ดีคือ ควรยืนไกลกัน ระยะ 1-2 เมตร ให้พ้นรัศมีการไอ จาม และบางคนมีเชื้อ COVID-19 แต่ไม่มีอาการ ทุกคนจึงควรไอ จามใส่ทิชชู แล้วทิ้งลงถึงมีฝาปิดหรือไอใส่แขนแทนมือ และควรล้างมือด้วนสบู่ 20 วินาที เพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 ไม่ให้สามารถส่งเชื้อไปยังผู้อื่นได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง