ระดม “พยาบาล” อาสาสมัคร 400 คน รับมือ COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ระดม “พยาบาล” อาสาสมัคร 400 คน รับมือ COVID-19

สังคม
11 เม.ย. 63
09:10
2,098
Logo Thai PBS
ระดม “พยาบาล” อาสาสมัคร 400 คน รับมือ COVID-19
สภาการพยาบาล เปิดรับพยาบาลอาสาสมัคร 400 คน ชำนาญด้านผู้ป่วยวิกฤต ช่วงระบาด COVID-19 หลังเตรียมขยายเตียงรับผู้ป่วยอีก 80 เตียง

วันนี้ (11 เม.ย.2563) สภาการพยาบาล ออกประกาศว่า ด้วยคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นที่ปรึกษา ได้เห็นความสำคัญ และความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องเตียงผู้ป่วยหนักสำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มอีกประมาณ 80 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการวิกฤต เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ดีที่สุด จึงได้จัดตั้งคณะจัดทำงานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วย COVID-19 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขึ้น 

การเตรียมจำนวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มจำเป็นต้องมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำงานในหน่วยผู้ป่วยหนัก สภาการพยาบาลเห็นความจำเป็นที่จะร่วมมือกับคณะจัดทำงานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วย COVID-19 โดยเฉพาะการเตรียมพยาบาลที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จำนวนอย่างน้อย 400 คน เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักคณิตศาสตร์คาดสิ้น มิ.ย.ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์

หน้ากาก N95 จำนวน 2 แสนชิ้น กระจายส่ง รพ.ทั่วประเทศ

ยุโรปตายเพิ่ม "หมอลำบากใจ" ต้องเลือกชีวิตคนเป็นคนตาย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง