กกต.ตอบพรรคการเมืองรับแจ้งเหตุ COVID-19 จัดประชุมไม่ได้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กกต.ตอบพรรคการเมืองรับแจ้งเหตุ COVID-19 จัดประชุมไม่ได้

การเมือง
15 เม.ย. 63
15:59
118
Logo Thai PBS
กกต.ตอบพรรคการเมืองรับแจ้งเหตุ COVID-19 จัดประชุมไม่ได้
นายทะเบียนพรรคการเมือง มีหนังสือแจ้ง 74 พรรค อ้างโควิดเป็นเหตุเลื่อนประชุมใหญ่พรรคปี 63 ได้

วันนี้ ( 15 เม.ย. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ลงนามในหนังสือเพื่อตอบข้อซักถามของ 22 พรรคการเมืองกรณีสอบถามว่าสามารถเลื่อนการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองที่ต้องดำเนินการภายในเดือน เม.ย. 2563 ออกไปได้หรือไม่  และยังมีหนังสือเวียนถึง 52 พรรคการเมืองที่ไม่ได้สอบถามเพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ได้รับทราบด้วย 

โดยในหนังสือที่แจ้งนั้นระบุว่า การดำเนินการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองตามมาตรา 43 และมาตรา 61 ของพ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก่หัวหน้าพรรค โดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้อำนาจแก่ กกต. หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง ในการเลื่อนหรือขยายระยะเวลาดังกล่าวนั้น

ทั้งนี้หากพรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 219 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ  2558 และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง