ครม.ขยายความ "ว่างงานสุดวิสัย" ผู้ประกันตน ม.33 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.ขยายความ "ว่างงานสุดวิสัย" ผู้ประกันตน ม.33

สังคม
15 เม.ย. 63
17:58
575
Logo Thai PBS
ครม.ขยายความ "ว่างงานสุดวิสัย" ผู้ประกันตน ม.33
มติ ครม.เห็นชอบขยายความครอบคลุมผู้ประกันตน มาตรา 33 รับสิทธิว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สามารถรับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

วันนี้ (15 เม.ย.2563) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ขยายความครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากผลกระทบจาก COVID-19 สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ดังนี้

ในกรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ ครม.ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายความครอบคลุมในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการ ตามคำสั่งของทางราชการ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน เช่นกัน

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ออกเป็น พระราชกิจจานุเบกษาและประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเต็มที่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดข้อมูลเยียวยา กรณีว่างงานสุดวิสัยจาก COVID-19 

ไขข้อข้องใจ ปมหักเงินสมทบ "ประกันสังคม" ม.33-39 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง