ประชาชนใช้บริการ "โรงจำนำ" มากขึ้น ช่วงโควิด-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ประชาชนใช้บริการ "โรงจำนำ" มากขึ้น ช่วงโควิด-19

ภูมิภาค
15 เม.ย. 63
20:03
1,173
Logo Thai PBS
 ประชาชนใช้บริการ "โรงจำนำ" มากขึ้น ช่วงโควิด-19
โรงรับจำนำ 5 แห่งสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมสำรองเงินกว่า 300 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้ใช้บริการ ซึ่งในช่วงวิกฤตการระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีการปิดสถานประกอบการ ประกอบกับใกล้เปิดเทอม ทำให้มีผู้ไปใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

วันนี้ (15 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครกหิน ขนาดความกว้าง 7 นิ้ว พร้อมสากกระเบือ รวมน้ำหนักกว่า 7 กิโลกรัม เป็นสิ่งของที่ชาวบ้านคนหนึ่ง นำมาจำนำไว้กับสถานธนานุบาล เทศบาล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในจำนวนเงิน 200 บาท นอกจากนี้ ยังมีสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหม้อหุงข้าว ที่นำไปจำนำเพิ่มมากขึ้น หลังสถานประกอบการต่างๆ ใน จ.เชียงใหม่ ถูกปิดจากปัญหาเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด

พบว่าประชาชนนำสิ่งของมาจำนำมากขึ้น

นายเดชา ปัญญาวุฒิภัทร ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาล ต.ป่าแดด เปิดเผยว่า หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีประชาชนนำสิ่งของมาจำนำมากขึ้น ซึ่งผู้มาใช้บริการบอกว่าต้องการเงินไปใช้จ่าย โรงรับจำนำเองก็พยายามช่วยเหลือ ล่าสุด เทศบาล ต.ป่าแดด ได้เตรียมเสนอเพิ่มงบประมาณจำนวน 25 ล้านบาท เพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการโรงรับจำนำแห่งนี้

เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมเงิน 300 ล้าน

จากการตรวจสอบสถานธนานุบาล 5 แห่งในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ขณะนี้มีประชาชนนำสิ่งของเครื่องใช้ในครอบครัว และทองรูปพรรณไปจำนำ เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ทำให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมวงเงินไว้รองรับสำหรับโรงรับจำนำทั้ง 5 แห่ง จำนวนกว่า 300 ล้านบาท เพราะคาดว่าหลังจากนี้หากสถานการณ์ไวรัสรุนแรงขึ้นและไม่มีการเปิดสถานประกอบการ รวมถึงใกล้เปิดเทอมน่าจะมีผู้มาใช้บริการมากขึ้น แต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่บริการประชาชนด้วยความโอบอ้อมอารี และเป็นธรรมช่วยเหลือกันในสถานการณ์แบบนี้

"โรงรับจำนำ" ออกมาตรการช่วยประชาชน

ล่าสุด คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และภัยแล้งในปีนี้ โดยให้ทุกแห่งดำเนินการผ่อนผัน หรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำที่นำทรัพย์สินมาจำนำในห้วงเดือน ก.พ. - มิ.ย.2563 ให้ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำในระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.2563 ดังนี้ คือเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือน และเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท ให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง