รัฐบาลห่วง 59 จังหวัด เสี่ยงแล้ง แนะปรับอาชีพ-ใช้น้ำประหยัด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รัฐบาลห่วง 59 จังหวัด เสี่ยงแล้ง แนะปรับอาชีพ-ใช้น้ำประหยัด

การเมือง
16 เม.ย. 63
10:48
929
Logo Thai PBS
รัฐบาลห่วง 59 จังหวัด เสี่ยงแล้ง แนะปรับอาชีพ-ใช้น้ำประหยัด
รองนายกรัฐมนตรี สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งวางแผนการบริหารจัดการน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำที่มีน้ำน้อย พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ใช้น้ำอย่างประหยัด

วันนี้ (16 เม.ย.2563) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า เดือนเม.ย.นี้ ประเทศไทยตอนบน มีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ แม้ในบางพื้นที่จะเกิดพายุฤดูร้อน และฝนตก แต่หลายพื้นที่ แหล่งน้ำต่างๆ ยังคงปริมาณน้ำใช้การได้น้อย และจะเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องไป อีกระยะหนึ่ง

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พบว่า มี 59 จังหวัด 28,303 หมู่บ้าน โดยภาครัฐได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงขาดแคลนน้ำแล้ว 44 จังหวัด จำนวน 7,191 หมู่บ้าน ยังคงเหลือพื้นที่เสี่ยงอีก 57 จังหวัด จำนวน 21,412 หมู่บ้าน

รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นๆ ที่เหลือ และวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ในแหล่งกักเก็บน้ำที่มีน้ำน้อย เพื่อช่วยเหลือน้ำด้านอุปโภคบริโภค เป็นลำดับแรก พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำ ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสม จ้างแรงงานภาคเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ในช่วงฤดูแล้งนี้ รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง