ตั้งคณะทำงานตรวจสอบทุจริต "การบินไทย" ขาดทุน 3 ปีซ้อน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ตั้งคณะทำงานตรวจสอบทุจริต "การบินไทย" ขาดทุน 3 ปีซ้อน

เศรษฐกิจ
18 เม.ย. 63
09:30
7,351
Logo Thai PBS
ตั้งคณะทำงานตรวจสอบทุจริต "การบินไทย" ขาดทุน 3 ปีซ้อน
รมช.คมนาคม แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาทุจริต บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลังพบประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปี ล่าสุดปี 2562 ขาดทุนกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (18 เม.ย.2563) นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ลงนามคำสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารงานกิจการของบริษัทและปัญหาการทุจริต บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำให้ประสบภาวะขาดทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นับแต่นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม เข้ากำกับดูแลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทยฯ ได้ตรวจสอบพบภาวะขาดทุนของบริษัทย้อนหลัง 3 ปีต่อเนื่อง คือ

  • ปี พ.ศ.2560 ขาดทุน 2,107 ล้านบาท
  • ปี พ.ศ.2561 ขาดทุน 11,625 ล้านบาท
  • ปี พ.ศ.2562 ขาดทุน 16,040 ล้านบาท 

จึงมีความกังวลในฐานะผู้กำกับดูแล และได้หารือ มอบนโยบายและพบปะ รับฟังปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมากกว่า 20 ครั้ง รวมถึงการขอทราบและให้รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนการจัดหาเครื่องบิน ระยะที่ 2 จำนวน 38 ลำ แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายตั๋วโดยสารผ่านตัวแทน (Agent) การแก้ไขปัญหาการทุจริตในบริษัท


นอกจากนี้ ยังได้ขอรับฟังมาตรการ แนวทาง และแผนรองรับการบริหารจัดการบริษัทในช่วงวิกฤต COVID-19 แผนฟื้นฟูบริษัทจากประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ประกอบกับการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงของพนักงานบริษัท อดีตพนักงานบริษัท และนักวิชาการผู้มีความรู้ความเข้าใจในบริษัทจำนวนมากทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อการนำเสนอ จัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ไม่เคยพบเห็นหรือปรากฏมาก่อน

ก่อนหน้านี้ รมช.คมนาคม ยังได้มีการแต่งตั้ง และมอบหมายคณะที่ปรึกษา คณะทำงานทำหน้าที่เร่งรัดติดตามตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน การแก้ไขปัญหา เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้ช่วยติดตามตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานในกำกับดูแลอีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานได้เข้าตรวจสอบกระบวนการกำหนดราคาตั๋วโดยสาร การจำหน่ายตั๋วโดยสาร การตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหาร และการเชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาระยะหนึ่งแล้ว

แต่เนื่องจากบริษัท การบินไทยฯ เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีโครงสร้างองค์กรและการทำงานที่ซับซ้อน มีวงเงินหมุนเวียนวันละหลายร้อยล้านบาท มีรายได้ปีละกว่า 2 แสนล้านบาท และมีบุคลากรเกินกว่า 20,000 คน ที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและต่างประเทศ ทำให้การตรวจสอบติดตามการบริหารงานกิจการของบริษัท ปัญหาการทุจริตในองค์กร เป็นไปได้ยากที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลสรุปอย่างรอบด้าน 

ปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ต้องหาว่าสาเหตุที่สำคัญมาจากปัญหา ข้อเท็จจริง และข้อมูลหลักฐานใด หน่วยธุรกิจใด หรือมีบุคคลใดบริหารงานกิจการของบริษัทและเข้าไปเกี่ยวข้องบ้าง


ทั้งนี้ รมช.คมนาคม จึงแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารงานกิจการของบริษัทและปัญหาการทุจริตบริษัท การบินไทยฯ ซึ่งทำให้ประสบภาวะขาดทุน โดยมีคณะทำงานทั้งหมด 33 คน พร้อมแต่งตั้ง พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช คณะทำงาน รมช.คมนาคม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยมีหัวข้อหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริง คือ การบริหารงานกิจการของบริษัทและปัญหาการทุจริตในบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท และการแก้ปัญหาภาวะขาดทุนของบริษัทด้วย 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง