กรมอนามัยแนะ 8 มาตรการ ป้องกันไวรัส COVID-19 ในตลาด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมอนามัยแนะ 8 มาตรการ ป้องกันไวรัส COVID-19 ในตลาด

สังคม
27 เม.ย. 63
14:39
3,327
Logo Thai PBS
กรมอนามัยแนะ 8 มาตรการ ป้องกันไวรัส COVID-19 ในตลาด
กรมอนามัยแนะ 8 มาตรการ ป้องกันแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในตลาด พร้อมแนะประชาชนและผู้ค้าสวมหน้ากากอนามัยให้ครบ 100 % และวางแผนในการจับจ่ายเพื่อใช้เวลาในตลาดให้น้อยที่สุด

วันนี้ (27 เม.ย.63) กระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดโดยระบุว่า กรมอนามัยจัดความเสี่ยงของสถานประกอบการ (ตลาด) ดังนี้ 1.กลุ่มความเสี่ยงต่ำ เป็นสถานที่เปิด กลางแจ้ง คนไม่หนาแน่นแออัด 2.กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง สถานที่ปิด คนไม่ใกล้ชิดมากสามารถปรับรูปแบบให้ควบคุมได้ 3.กลุ่มความเสี่ยงสูง สถานที่ปิด คนแออัดหนาแน่น

 

พญ.พรรณพิมล ยังกล่าวว่า ตลาดสดเจ้าของตลาด หรือ พ่อค้า แม่ค้า ควรมีมาตรการต่าง ๆ เช่น 1.กำหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด 2.สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 3.จัดจุดล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ 70 % 4.รักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร 5.ทำความสะอาดแผงและร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน 6.ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 7.เมื่อกลับบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันทีไม่ควรนำของใช้ในตลาดกลับบ้าน 8.จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เช่น เสียงตามสาย บอร์ดป้าย เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในตลาดหากมีพื้นที่สาธารณะเช่น ห้องสุขา ต้องทำความสะอาดตลอดเวลา พื้นตลาดควรทำความสะอาดทุกวัน โดยผู้ประกอบการเข้าไปตรวจสอบเช็กลิสต์การดำเนินการต่างๆ ในแอปพลิเคชัน Thai Stop Covid หรืออาจดำเนินการมากกว่าก็ได้ เช่น การกั้นพลาสติก เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม

 

ขณะที่ผู้ซื้อ 1.ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 2. รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 -2 เมตร 3.หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ตา จมูก ปาก 4. วางแผนการซื้อเพื่อใช้เวลาในตลาดให้น้อยที่สุด 5.ล้างมือด้วยน้ำสะอาด สบู่ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 70 % ทั้งก่อน-หลังเข้าตลาด

 

นอกจากนี้ ผู้ที่อยู่ในตลาดทุกคนควรที่จะสวมหน้ากากให้ครบทั้งหมด 100 % ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 98 % รวมถึงผู้ใช้บริการตลาดควรให้ความเห็นหรือคำแนะนำไปยังเจ้าของตลาดเพื่อปรับปรุงมาตรฐานเพิ่มเติมได้ หรือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมได้ ทั้งนี้ หากพบตลาดที่ไม่ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่นการเว้นระยะห่าง สามารถแจ้งไปยังเทศบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นให้ดำเนินการได้ หรือ แจ้งในแอปพลิเคชัน Thai Stop Covid

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง